Elma Đogić najaktivnija zastupnica Unsko-sanskog kantona u FBiH

Izvještaj Centra civilnih inicijativa (CCI)  o monitoringu rada Parlamenta Federacije BiH za 2017. godinu je prezentiran 16.02.2018. godine u Sarajevu te sadrži analizu rada i aktivizam poslanika u Predstavničkom Domu Parlamenta FBiH.

Prema istom zastupnica Elma Đogić rangirana je među 10 najaktivnijih zastupnika u Parlamentu Federacije i kao najaktivniji zastupnik sa područja Unsko-sanskom kantonu  u Parlamentu Federacije BiH.

Podsjećamo, prema istom izvještaju  za 2016.godinu zastupnica Laburističke stranke  također je  bila rangirana među 10  najaktivnijih zastupnika.

Laburistička stranka Bosne i Hercegovine u ovom Domu  djeluje samostalno,  nema formiran Klub i samim tim otežano  je poslovničko djelovanje , te mediji koje prate zasjedanja Doma nemaju interes da se bave izvještavanjem našeg političkog djelovanja.

Laburistička stranka Bosne i Hercegovine će nastaviti u narednom periodu sa aktivnostima putem svojih zastupnika na višim nivoima vlasti, te na taj način potaknuti prvenstveno mlade osobe i žene, da se aktivno uključe u politički život Bosne i Hercegovine.

Pokazali smo da politika može biti i drugačija.

PR LABURISTA BIH