Migrantska kriza na USK- Rasim Kantarević (VIDEO)

Ne samo da državno Ministarstvo sigurnosti neće riješiti problem migranata u Krajini, nego je sada i sasvim sigurno, da se ilelgalno pristigli migranti u našu državu, usmjeravaju ka Unsko sanskom kantonu, kojih je , pretpostavlja se već sada oko 6 hiljada, raspoređenih u krajiškim gradovima, Bihaću i Velikoj Kladuši.

Neznanje, nemoć i nesposobnost pojedinih državnih institucija, da se uhvate u koštac sa ovim problemom, na prvom mjestu Ministarstva sigurnosti BiH i njenog ministra Dragana Mektića, uspaničilo je  građane Bihaća i Velike Kladuše, jer su ove dvije općine u svim segmentima funkcionisanja blokirane a novi migranti pristižu iz dana u dan.

Ionako tešku situaciju, dodatno komplicira i način kojim se rukovode državni Ministar sigurnosti Dragan Mektić i Premijer USK-a , koji žele, bez konsultacija sa lokalnom zajednicom u Velikoj Kladuši instalirati migrantski centar.

KOMISIJA EVROPSKE UNIJE,  protiv je migrantskog centra u Velikoj Kladuši, zbog premale udaljenosti od državne granice i u slučaju izgradnje istog uskratiće  financijsku pomoć u zbrinjavanju migranata….

 

PR Laburisti BiH