GOVOR MRŽNJE, KLEVETANJE, POVREDA ČASTI I UGLEDA, NIJE SLOBODA GOVORA!

Od nacionalističke retorike ’90-tih godina koja je dovela do sukoba i rata, nažalost, nismo mnogo odmakli. Destruktivna kritika kojoj je cilj samo uništavanje i ponižavanje grupa i pojedinca postala je naša svakodnevnica u medijima. Što više ponižavaš, to si čitaniji!

Anonimnost koju pruža internetski prostor donijela je novu vrstu slobode u javnom izražavanju stavova i mišljenja. Anonimni su Facebook profili, čak i portali koji nemaju organizacijsku strukturu, politiku i kodeks vođenja, i ne podliježu nikakvim kontrolama i sankcijama.

Pod izmišljenim imenom ili nadimkom možete psovati, vrijeđati, pozivati na nasilje i ubistvo drugoga, i sve to bez nekih veći posljedica. Govor mržnje, povreda časti i ugleda često se stavlja pod okriljem slobode govora u medijima, i to od strane ljudi koji se novinarstvom bave samo kao hobijem, kao sredstvom za uništavanjem, bez ikakva znanja i poštivanja kodeksa za štampu i online medije!

Ismijavajući korake u radu, a s ciljem organizacije, uvođenjem reda i poštivanja čovjeka kao bića, te pokušavajući stvaranje medija koji će informacije koje prenose u javnosti argumentovati bez huškanja i poticanja  govora mržnje, puno govori o cilju pojedinca.

Pozivajući se na FAMOZNU ODLUKU, bez da se ista citira ostavlja prostora da građanin nagađa o čemu se radi, aludirajući na pogrešnost iste. Međutim član 35. FAMOZNE ODLUKE  glasi: „Ko vrši uznemiravanje građana pisanjem uznemirujućih ili prijetećih SMS poruka putem telefona kojeg koristi lice koje se može identificirati, pisanjem uznemirujućih i prijetećih poruka, komentara kojim se narušava javni red i mir osobe kojoj se upućuju komentari, putem elektronske pošte, na društvenim mrežama i na javnim portalima koji služe kao javni servis građanima u pružanju informacija koje koristi lice koje se može identificirati. Mjestom činjenja prekršaja se smatra mjesto gdje boravi osoba prema kojoj je nastupila štetna posljedica“.

Klub Laburista BIH u OV Velika Kladuša, s punom podrškom i odgovornošću podržao je ovu Izmjenu i dopunu Odluke o javnom redu i miru, a s ciljem smanjenja govora mržnje, nasilja, vrijeđanja i klevetanja sve i jednog građanina Velike Kladuše na javnim portalima i društvenima mrežama, bez izuzetaka o kojem se pojedincu radi. Svaki građanin Općine Velika Kladuša, ima pravo da uživa pravo na dostojanstvo, te da biva zaštićen od oblika javnog linča i diskriminiranja. Niko ne smije biti izložen proizvoljnom miješanju u privatni život, porodicu, stan ili prepisku, niti napadima na čast i ugled, što nam osigurava i Deklaracija o pravima čovjeka.

Jedino što nam ostaje je to da vjerujemo da ćemo jednog dana usvojiti osnove kulture komunikacije, poznavati posao koji radimo, i biti odgovorni u svemu. Do tada, ostaje nam samo da čitamo mišljenja ljudi sa dvostrukim aršinima, one koje odluke koriste samo onda kada se isto tiče njih, a ne onda kad za isto moraju odgovarati organima reda.

Tanka je linija od slobode izražavanja, do kršenja zakona!

 PR Laburista BiH