ISELJENJE KOJE JE BIH PREŠUTJELA!

Klub Laburista u Općinskom vijeću Velika Kladuša podnosi Inicijativu kojom se zadužuje Služba za građenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša kao i Služba za opću upravu i društvene djelatnosti koja ima pristup Arhivu Općine da izvrši potpunu reviziju evidencije raseljenih lica i povratnika koji se nalaze registrirani u Jedinstvenom općinskom organu uprave.

 Obrazloženje:

Imajući u vidu da je nedavno bio raspisan Javni poziv Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekostrunkciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine, a koji se odnosi na pomoć u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka, Općinska organizacija Laburista Velika Kladuša, putem svojih podružnica, kontaktirala je svoje članove  o kojima je imala saznanja da su njihove stambene jedinice stradale tijekom ratnog perioda, kako bi aplicirali na pomenuti Javni poziv.

Tim putem, naši članovi, prilikom predavanja dokumentacije i traženja iste, su naišli na niz problema. Najvažniji od svih bio je taj da se ne vode u evidenciji raseljenih lica, odnosno da nemaju status raseljenih ili povratnika, a koja se vodi u Jedinstvenom organu uprave.

Vođeni tom činjenicom Laburistička stranka BiH pokrenula je niz aktivnosti kod nadležnih institucija na svim nivoima vlasti uključujući i međunarodne organizacije radi diskriminacijskog odnosa prema povratnicima i raseljenim licima sa područja Općine Velika Kladuša u odnosu na druge općine Federacije BiH.

Ovim putem osuđujemo postupke dosadašnjeg rukovodstva Općine, koje je bilo u egzodusu zajedno sa stanovnicima Zapadne Bosne, što su doveli do situacije da se manipulira sa podacima o tačnoj evidenciji stvarno raseljenih lica i povratnika. Takav odnos bivšeg rukovodstva Općine, kao odlučujućeg faktora u procesu povratka, doveo je do blokade implementacije Sporazuma iz Kuplenskog, koji jegarantirao siguran povratak izbjeglog stanovništva..

U rješavanju predmetnih statusa, došli smo do saznanja da je, po završetku rata, predmetne evidencije vodila Komisija po instrukcijama i zaduženju Federalnog ministarstva izbjeglih i raseljenih, te da su u tom periodu činjene razne nepravilnosti i manipulacije sa stvarnim činjenicama i stanja na terenu, te da se iste nisu vodile u skladu sa Uputama Ministarstva.

Budući da su Javni pozivi za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju objekata u cilju povratka još aktualni, te da se redovito objavljuju, a obzirom na činjenicu da naši građani, radi prethodno navedenog neodgovornog odnosa Komisije, nemaju riješen adekvatan status koji im pripada, tražimo da se napravi revizija evidencije raseljenih lica i povratnika u skladu sa važećim pravilima i uputama nadležnog ministarstva, a koja se vodi kod Jedinstvenog općinskog organa uprave.

 {youtube}R9MiitjZCVI&feature=youtu.be{/youtube}

                                                                                                               Klub vijećnika Laburista BiH, Velika Kladuša