Gotovo 50% Budžeta USK troši se na obrazovanje!

Jednom davno, premijer USK-a reče da na području Unsko-sanskog kantona ozbiljno kreće u proces reforme obrazovanja , u kojem ima veliki broj problema, a najveći je  da se rapidno smanjuje broj učenika, što je proizvelo veliki višak prosvjetnih radnika.

Da li se u te bolne reformske procese krenulo ili je to ostala njegova konstatacija!?

Činjenica je da na području Unsko-sanskog kantona segment obrazovanja se prebacivao preko ruku SDP-a, SDA, pa sve do A-SDA, a u tom silnom loptanju osnovna zadaća ustanova koje se bave obrazovanjem najmlađih članova društva, je izgubila svoje osnovno značenje.

Školske institucije su postale mjesto za smještanje stranačkih kadrova, koje su uz trend odlaska stanovništva, proizvele višak prosvjetnih radnika koji su praktično bespotrebni, ali su i dalje budžetski korisnici.

Svi vidimo da vlada trend odlaska cijelih porodica sa područja USK, da zbog nedostatka broja učenika zatvaraju se pojedine školske ustanove, ali ne vidimo šta se dogodilo sa tehnološkim viškom od 329 prosvjetnih radnika, koji su evidentirani 2019.godine?

Da li se pod tim „bolnim“ reformama podrazumijevalo da su tehnološki viškovi kadrovi iskusni prosvjetni radnici ili novouposleni kadrovi A-SDA stranke koji su okupirali obrazovne ustanove na području Unsko-sanskog kantona?

Ne kreće se odlučno u reforme,  kada su s jedne strane zakoni koji definišu prava iz radnog odnosa, a sa druge strane  kadrovi koji su nagrađeni radnim mjestom u obrazovanju za jačanje političkog utjecaja vladajuće stranke u Unsko-sanskom kantonu te se nađete u „neobranom grožđu“.

Uzmimo za primjer samo podatak, da na kandidatskim listama za lokalne izbore u BIH 2020.godine najveći broj su upravo bili prosvjetni radnici te su mnogi od njih ušli u sastav općinskih/gradskih vijeća, pripadajući upravo strankama koje su se loptale segmentom obrazovanja, naročito kadrovi A-SDA!

Sa viškom prosvjetnih radnika ili bez njih, sa restriktivnim mjerama za školske institucije zbog pandemije koronavirusa ili bez njih, bez nedostatka ogrijeva za škole ili bez njega, jedno je sigurno- budžet koji se izdvaja za obrazovanje ostao je NEPROMIJENJEN.

U koje reformske procese i godišnje uštede u obrazovanju je odlučno krenuo premijer Ružnić?!

Po svemu sudeći, čini mi se da će to ostati samo konstatacija koja je punila medijski prostor.

Žalosti me to da ćemo se susretati sa tim, da će  buduće generacije, koje budu izlazile iz obrazovnih ustanova izaći nespremne za izazove koji ih čekaju na životnom putu čekajući davno obećane  reforme.

Elma Đogić, zastupnica u PD PFBIH

Velika Kladuša, 14.01.2021.