GODINA IZA NAS

U poslovnom svijetu nezamisliv je kraj godine bez završnih izvještaja koji sublimiraju postavljeni plan, dinamiku provedbenih aktivnosti, uočene rizike pri njihovoj realizaciji i njihove krajnje rezultate. To je temelj za kvalitetnu organizaciju i postavljanje plana djelovanja za novu poslovnu godinu.

Takav pristup trebalo bi primjenjivati i u političkom djelovanju. Izuzev Laburističke stranke BiH, na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni kronično nedostaje i izostaje temeljit pristup, analiza i samokritičnost. Zato smo danas tu gdje jesmo.

Osnov za implementaciju i realizaciju bilo kojeg projekta u lokalnim zajednicama jeste Budžet Općine. Politika budžetiranja koju primjenjuje Općinski načelnik Fikret Abdić od 2017. godine u Općini Velika Kladuša, rezultirala je povećanjem budžetskog suficita iz godine u godinu.

Iz tog razloga stranke koje participiraju u Općinskom vijeću (SDA, ASDA/NES, SDP, DNZ, Naša stranka i nezavisni vijećnici) pet godina za redom blokiraju donošenje Budžeta u redovnoj proceduri ( do 31.12. tekuće godine za narednu godinu), čime smanjuju period korištenja budžetskih sredstava, umjesto zakonom utvrđenih 12, na nepunih 8 mjeseci. Razlog više za takav pristup opozicioni blok pronalazi u činjenici da nesmetan rad Općinskog vijeća u cjelini bi doveo do ubrzanog razvoja i izgradnje Velike Kladuše, te bi za taj uspjeh bila nagrađena Laburistička stranka.

Unatoč činjenici da je Općinski načelnik četvrti put proglasio Budžet, alokacija budžetskih, posebno grantovskih sredstava i u 2022. godini bila je blagovremena i popraćena javnim pozivima svim zainteresiranim licima i udruženjima, uz uvijet da su ista opravdala utrošak dodjeljenih budžetskih sredstava iz prethodne godine. Takav pristup korištenja Budžeta jedino primjenjuje Općina Velika Kladuša.

U godini koja je iza nas Laburistička stranka BiH je putem institucije Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, u mjeri koliko ima osvojenih mandata (12), redovito informirala javnost o svim aktivnostima koje su obilježile 2022. godinu putem službenih stranica www.velikakladusa.gov.ba i www.laburistibih.ba

Rekapitulaciju realiziranih i započetih projekata i dugoročnih programa u 2022. godini iznijela je predsjednica stranke Elvira Abdić Jelenović u videu objevljanom na službenoj FB stranici Laburističke stranke BiH i na You Tube kanalu, od 05. siječnja/januara 2023. godine, od kojeg izdvajamo:

  • Aktivno korištenje i unapređenje usluge e-uprava i digitalizacije katastra,
  • Savjet Plana usvojio Prednacrt izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Velika Kladuša i održana Javna rasprava o istom (preduvijet za donošenje Prostornog Plana),
  • Uspješne realizacije manifestacija Kladuško ljeto i Kladuška zima,
  • Poticaj za poduzetništvo, s posebnim naglaskom za poticaj žena u poduzetništvu,
  • Implementacija prve faze projekta „Adresni registar“,
  • Završetak zgrade iz projekta CEB II,
  • Završetak elaborata za pomoć u opremanju stambenih objekata socijalno ugroženih građana,
  • Kupljeno novo vatrogasno vozilo i realizacija projekta unapređenja Službe za civilnu zaštitu,
  • Implementacija projekta međugranične suradnje „INGRID“ u vrijednosti 300 000 KM,
  • nastavak realizacije poticaja za poljeprivredu i subvencija doprinosa za registraciju poljoprivrednih gazdinstava i dr.

Laburistička stranka BiH je ponosna na implementirane projekte i napore koje je uložio Općinski načelnik i službe Općinskog ogana uprave koje su u proteklom periodu bile kooperativne u iznalaženju načina izrade i implementacije istih.

Zahvaljujemo se članovima i simpatizerima koji su prepoznali naše napore i podržali nas na održanim Općim izborima u 2022. godini.

PR LABURISTI BIH