Dok mi radimo, oni se natječu tko je više PROTIV!?

Budžet je najvažniji dokument jedne lokalne zajednice u kojem Općinski načelnik, pored stavki koje se sukladno zakonima i odlukama moraju servisirati, predlaže što bi i u kojim omjerima trebali financirati u narednoj godini.

Najčešće se rasprava o Budžetu svodi na rashode – potrošnju, a sve ono što predstavlja aktivnost oko povećanja prihoda je predmet podsmijavanja i kritike onih stranaka koje čine opoziciju ili bolje rečeno „negativni blok“.

Taj „negativni blok“ u Općinskom vijeću Velike Kladuše čine SDA, A-SDA ( po novom NES ), SDP, Naša ( njihova) stranka, DNZ – krajška stranka, nezavisni vijećnici 1+1+1.

O predloženom Nacrtu Budžeta za 2023.godinu nisu vodili raspravu već su ćutke glasali PROTIV.

Pobrojimo protiv čega su to gospoda iz „negativnog bloka“.

Protiv su ulaganja u:

 • Stipendije – 250.000 Km
 • Financiranje troškova socijalno ugroženih građana – 150.000 Km
 • Financiranje troškova izrade stručnih mišljenja u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti – 100.000 Km
 • Sufinanciranje troškova prjevoza učenika – 193.395 Km
 • Grant za razvoj poljoprivrede – 450.000 Km
 • Grant za sufinanciranje projekata mladih – 25.000 Km
 • Grant za manifestaciju „Dani poljoprivrede“ – 20.000 Km
 • Grant za Sportski savez – 80.000 Km
 • Grant za sufinanciranje projekata EU – 110.000 Km
 • Grant za učenike generacije – 3.500 Km
 • Sredstva za rad privremenog skloništa za životinje -Azil za pse – 200.000 Km
 • Grant za manifestaciju „ 4 kladuška doba“ – 200.000 Km
 • Grant za političke partije – 200.000 Km
 • Grnat za udruženja građana – 250.000 Km
 • Sredstva za zamjenu azbestnog pokrova na zgradama i kućama – 50.000 Km
 • Sufinanciranje projekta kastracije pasa lutalica . Veterinarska szanica – 50.000 Km
 • Sufinanciranje monitoringa zaraznih bolesti goveda – 20.000 Km
 • Subvencija za veterinarstvo JP Veterinarska stanica – 20.000 Km
 • Subvencija za veterinarstvo privatna veterinarska stanica – 20.000 Km
 • Subvencija obrtnicima i poduzetnicima – 300.000 Km
 • Nabavka adresnih pločica – 40.000 Km
 • Sufinanciranje i izgradnja školskih objekata – 130.000 Km
 • Nabavka i izgradnja hidranata – 15.000 Km
 • Projekat izgradnje gradske tržnice – 200.000 Km
 • Projekt kanalizacije, vodovoda i prečistača otpadnih voda – 1.096.750 Km
 • Izgradnja vanjske rasvjete – 100.000 Km
 • Nabavka specijalnog vozila CZ – 100.000 Km
 • Izgradnja objekata Mjesnih zajednica – 100.000 Km
 • Investiciono održavanje, zaštita, rekonstrukcija i izgradnja lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta – 1.700.000 Km
 • Uređenje pješačkih površina centralnog gradskog područja – 400.000 Km
 • Adaptacija zgrade Općine – 50.000 Km
 • Rekonstrukcija zgrade JU Centar za kulturu i obrazovanje – 500.000 Km
 • Uređenje parking prostora i pločnika, vanjskog osvjetljenja – 350.000 Km
 • Uređenje gradskog parka – 300.000 Km ……. Itd…..

 

Protiv su svega što nalikuje na rad, razvoj, napredak i bolje sutra!

 

 

Predsjednica Laburista BiH

Elvira Abdić Jelenović, mag.ing.aedif.

 

Dana, 21.12.2022.