Gdje je najavljena efikasnost?

U Osvrtu na održanu sjednicu Skupštine citirali smo predstavnike SDP-a, koji su razvlaštenje Skupštine na nivo Kolegija pravdali boljom efikasnosti rada zakonodavnog tijela Kantona.

Višeputna najava održavanja vanredne sjednice radi razmatranja Programa i financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu ostala je u sjeni obilježavanja Dana Armije BiH.

Bez obzira na činjenicu da je usvojen Budžet Kantona za tekuću godinu, obveze prema zdravstvu, konkretnije prema zdravstvenim radnicima nije moguće izvršiti bez usvajanja Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje.

SDP je, kao glavna politička organizacija u očuvanju NERADA Mustafe Ružnića, opredijelio se da zdravstveni radnici mogu još čekati, jednako kao što su čekali da se Plan ovog Zavoda tek sad stavi u proceduru, iako smo isti mogli/TREBALI razmatrati u decembru prošle godine, a PRIORITET u vrijeme pandemije ostao je na obilježavanju „važnih“ datuma.

Jedno je sigurno, obveze prema zdravstvenim radnicima i ustanovama ne mogu se realizirati bez da Skupština usvoji predmetni Plan i Program. A kad će biti sjednica?

Ne znamo!

Čekamo „ekspertni i efikasni“ Kolegij da zakaže toliko najavljenu sjednicu!

Dana, 16.04.2021.

                                                                                     Zastupnica u Skupštini USK-a

                                                                                                 Edina Abdić Pleho