ELMA ĐOGIĆ: SMANJIMO SEBI PLAĆE!

Pored globalne zdravstvene krize uzrokove pojavom pandemije koronavirusa (COVID- 19) koja je pogodila i našu zemlju, nalazimo se u teškoj ekonomskoj situaciji koja će se odraziti na sve segmente našeg društva.

Teškoća koja nas je pogodila, traži od nas kao društva u cjelini, odgovorno ponašanje, naročito izabranih zvaničnika ali i participaciju u rješavanju novonastalih problema.

Vođeni time , zastupnica Laburističke stranke BiH Elma Đogić u PD PFBIH uputila je Inicijatvu prema Vladi Federacije BiH i Predstavničkom Domu Parlamenta Federacije da se po hitnom postupku pristupi izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji BiH kako si se smanjile plaće za 20% izabranim zvaničnicima, nosiocima izvršnih funkcija i savjetnicima.

Predloženo smanjenje koeficijenata omogućiti će uštede u Budžetu Federacije BiH i osigurati da se akumulirana sredstva preusmjere u saniranje posljedica usporenog djelovanje privrede Federacije.

U saniranju posljedica državni i Federalni nivo pristupio je novim zaduženjima kod međunarodnih organizacija čime će se dodatno generacije koje dolaze opteretiti obavezama koje nisu oni stvorili.

Zašto onda ne bi počeli od sebe jer smo trenutno živi saučesnici novonastalog problema.

Smanjimo sebi plaće jer će manje obaveze imati generacije koje dolaze!

Inicijativa u Prilogu;

INICIJATIVA ELMA INICIJATIVA ELMA 2

Elma Đogić

Zastupnica u PD PFBIH

Velika Kladuša 24.03.2020.