EDINA ABDIĆ PLEHO: ISTINA, A NE REAKCIJA !

Postupak dodjele koncesije privrednom društvu “AS-Agrofeniks”, za lokalitet kamenoloma u Marjanovcu, predstavlja samo jedan segment projekata koje ovo privredno društvo želi implementirati na području naše Općine.

Ne davanjem saglasnosti da se postupak dodjele koncesije nastavi, od strane stranaka SDA, A-SDA, DNZ BIH, vijećnika: Seada Okanovića, Adnane Rizvić, Aide Alibegić i Zlatana Holića, te predstavnika Službe za građenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, na čelu sa aktualnim Općinskim načelnikom, postupak za rješavanje tog jednog segmenta je obustavljen.

Velike projekte mogu voditi samo VELIKI ljudi, a njihovu implementaciju može omogućiti samo ona politička stranka u čijim redovima i rukovodstvu se isti nalaze.

Projekte “AS-Agrofeniksa” realizirati će NOVI saziv Općinskog vijeća, u kojem će Laburistička stranka BIH činiti VEĆINU!

 

 

{youtube}cq0wnlZPkVk{/youtube}