DOM NARODA FBiH: Podnešena Inicijativa za uvrštavanje u Zakon pripadnika Narodne Odbrane Autonomne Pokrajine Zapadna Bosna!

Po isteku tri mjeseca od podnošenja delegatskog pitanja Vladi F BiH, za dostavljanje u parlamentarnu proceduru Izmjene i dopune Zakona o braniteljima i njihovim porodicama, s ciljem implementacije presuda Ustavnog suda F BiH o uvrštavanju pripadnika Narodne Odbrane Autonomne Pokrajne Zapadna Bosna u Oružane snage BIH, a samim tim i u predmetni Zakon, delegat u Domu naroda Parlamenta F BIH, Rasim Kantarević podnio je

Inicijativu

za uvrštavanje na dnevni red Izmjene i dopune Zakona o pravima branilaca i njihovih porodica

 

Inicijativom tražim da se na Dnevni red jedne od narednih sjednica Doma Naroda Parlamenta F BiH, uvrsti tačka Izmjene i dopune Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, a u cilju implementacije presuda Ustavnog suda Federacije BiH broj: 22/04 od 04.05.2005. godine koja je objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 44/05 i broj: 8/13 od 01.10.2013. godine koja je objavljena „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 95/13.

Obrazloženje :

Na petoj sjednici Doma Naroda Parlamenta F BiH od 19.11.2015. godine, postavio sam pitanje Vladi F BiH, koje se odnosi na upućivanje u proceduru Izmjene i dopune Zakona o pravima branilaca i njihovih porodica, a u cilju implementacije presuda Ustavnog suda Federacije BiH kojom se uvode u prava ranjeni, poginuli i nestali pripadnici Narodne Odbrane AP Zapadna Bosna.

U odgovoru Vlade F BiH od 07.12.2015.godine navodi se, između ostalog, da je urađen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, da je u dva navrata upućivan u parlamentarnu proceduru, u prvom slučaju da je isti povučen iz procedure od strane ove Vlade u aprilu 2015. godine, zatim da je navedena Izmjena i dopuna Zakona od 10. septembra ponovno vraćena u parlamentarnu proceduru.

Imajući u vidu da su presude Ustavnog suda obavezujuće, da su rokovi za implementaciju presude Ustavnog suda već odavno prekoračeni, da je boračka populacija pripadnika Narodne odbrane AP Zapadna Bosna i dalje u diskriminirajućem statusu, čime su im i dalje ugrožena osnovna ljudska prava, podnosim ovu Inicijativu u cilju da se navedena Izmjena i dopuna zakona što hitnije nađe na Dnevnom redu DOMA NARODA PARLAMENTA F BiH, kako bi se i od strane ovog Doma pokazalo da se provode i poštuju presude Ustavnog suda, ali i vodi briga o jednakosti i poštivanju osnovnih ljudskih prava svih građana BiH, bez obzira u kojem dijelu BiH žive.

                                                                            Delegat Doma naroda Parlamenta F BIH

                                                                            Rasim Kantarević