Demantij Zamjenice predjsedavajućeg OV-a Emine Ćehić

U cilju istinitog i tačnog informiranja javnosti, u skladu sa Kodeksom za štampu Bosne i Hercegovine, zamjenica predsjedavajućeg uputila je DEMANTIJ na informacije iznesene na portalu Objavi.ba, od strane Amira Purića, zastupnika Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, i na temu opstrukcija rada Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša, gdje je pri tome izneseno niz neistinitih informacija, o čemu ovim putem želimo informirati kako naše građane tako i širu javnost.

Naime, točno je da je Općinsko vijeće Općine Velika Kladuša u blokadi rada već skoro 5 mjeseci, tačnije od siječnja mjeseca ove 2023. godine, ali tu blokadu rada nije prouzročio niti Općinski načelnik Fikret Abdić, niti Klub Laburističke stranke BiH, kao ni ja kao još uvijek aktuelna i legalna zamjenica predsjedavajućeg Općinskog vijeća, kako to ističe zastupnik Amir Purić.

U svom intervjuu zastupnik Amir Purić, na upit novinarke „šta zapravo znači preispitivanje odluke“, potpuno pogrešno, namjerno ili ne, ili iz neznanja, tumači član 20. Zakona o načelima lokalne samouprave Federacije BiH, a što je zapravo glavni razlog blokade rada Općinskog vijeća do koje su doveli upravo 15 vijećnika koji čine novu većinu u Općinskom vijeću, jer isti vijećnici nisu postupili po proceduri i obvezama koje im odredbe članka 20. i 21. istog zakona nalažu.

Radi što boljeg pojašnjenja ovim putem navodimo, da je točno da je Općinsko vijeće Općine Velika Kladuša na nastavku 14. redovne sjednice dana 30.01.2023. godine, imenovalo vijećnicu Biseniju Mušedinović za predsjedavajućeg Općinskog vijeća Velika Kladuša, a kojeg Općinsko vijeće nema još od septembra mjeseca 2021. godine, nakon iznenadne smrti predsjedavajućeg Admila Mulalića, gdje je od tada do danas, funkciju sazivanja i predsjedavanja sjednicama Općinskog vijeća vršila. ja kao zamjenica predsjedavajućeg OV.

Nakon imenovanja vijećnice Bisenije Mušedinović za predsjedavajuću OV, u skladu sa odredbama člana 20. i 21. Zakona o načelima lokalne samouprave Federacije BiH, Općinski načelnik Općine Velika Kladuša, blagovremeno je ponio prema Općinskom vijeću, Zahtjev za preispitivanje nekoliko odluka, pa tako i Odluke. o imenovanju vijećnice Bisenije Mušedinović za predsjedavajuću OV.

Članom 20. stav 1. Zakona o načelima lokalne samouprave Federacije BiH, jasno je propisano da Vijeće, odnosno načelnik/ca može u roku od tri dana nakon donošenja odluke zatražiti da vijeće, odnosno načelnik/ca preispita odluku ili akt koji smatra neustavnim ili aktom. nezakonitim, a članom 21. stav 1. istog zakona da Vijeće, odnosno načelnik/ca može u roku od tri dana nakon donošenja odluke zatražiti da vijeće, odnosno načelnik/ca preispita odluku, ili akt koji smatra štetnim pojednicu lokalne samouprave, a čiji izvršenje može proizvesti nepopravljivu štetu po interese ili imovinu jedinice lokalne samouprave.

Međutim, zastupnik Amir Purić, na upit novinarke u vezi preispitivanja odluka, potpuno svjesno i lukavo, u cilju obmanjivanja javnosti i pravdanja teških kršenja zakonskih postupaka 15 vijećnika nove većine, samo citira stav 1. člana 20. Zakona o načelima lokalne samouprave Federacije BiH, da Vijeće ili Načelnik može u roku od tri dana nakon donošenja odluke zatražiti da vijeće, odnosno načelnik/ca preispita odluku ili akt koji se smatra neustavnim ili nezakonitim, a potpuno namjerno zanemaruje ključan stav 2. istog Zakona u kojem je propisano „U slučaju iz prethodnog stava nadležni organ dužan je preispitati svoju odluku, odnosno akt u roku od 30 dana i obavijestiti vijeće, odnosno načelnika o svojoj odluci do kada se taj akt neće izvršiti.“

Dakle, Općinsko vijeće je bilo DUŽNO da po Zahtjevima Općinskog načelnika, u zakonskom roku preispita svoje odluke, do kada se iste odluke, pa tako i Odluka o imenovanju vijećnice Bisenije Mušedinović za predsjedavajućeg Vijeća, u skladu sa zakonom NE MOŽE I NE SMIJE IZVRŠAVATI, a što je propisano i članom 53. Statuta Općine Velika Kladuša.

Zastupnik Amir Purić očito zna da je 15 vijećnika nove većine OV Velika Kladuša, među kojima su i dva vijećnika Naše stranke čiji je i sam član, svjesno ili ne, prekršilo sve moguće Zakonske, Statutarne i Poslovne procedure, jer se nisu pojavile ni na jednoj. od tri sjednice Općinskog vijeća koje sam u zakonskom roku zakazala u vezi preispitivanja odluka po zahtjevima Općinskog načelnika,

te u razgovoru za vaš portal kako bi opravdao isto, unaprijed prejudicira da bi došlo do eventualnog prekida sjednice, što je samo nastavak daljnjeg obmanjivanja naših građana kao i samih medija.

Također izjava zastupnika Purića da su vijećnici nove većine tražili mišljenje Kantonalnog i Federalnog ministarstva pravde u vezi preispitivanja i da su oba ministarstva dala mišljenje da Načelnik nema pravo tražiti preispitivanje takve odluke jer to nije opći akt, apsolutno nema osnova, iz više razloga.

Kao prvo, resorna ministarstva nisu nadležna da daju bilo kakva mišljenja niti tumačenja u pogledu odnosa u Vijeću, primjene Statuta i Poslovnog općinskog vijeća i odnosa Načelnika i Općinskog vijeća, već isti imaju samo ovlaštenje da vrše upravne nadzore nad radom službi Organa uprave svakako iz djelokruga svog resora.

Kao drugo, sve i da su nadležni, svako mišljenje pa tako i mišljenje Ministarstava nisu obligatornog već deklaratornog karaktera, odnosno nemaju obvezujuću snagu, kao što ima autentično tumačenje propisa koje isključivo daje njegov donosilac, a to nisu ova ministarstva.

S obzirom da su odredbe Zakona o načelima lokalne samouprave Federacije BiH, u pogledu preispitivanja akata, donesene od strane Načelnika ili Vijeća sasvim jasne, u pogledu postupka, dužnosti i prava, mišljenja dana od strane Ministarstava na koje se poziva zastupnik Purić, nemaju nikakva prava. uporište i suprotnosti su od propisanih zakonskih odredbi, već se radi samo o paušalnom mišljenju jednog pojedinca unutar institucije.

Dakle u konkretnom radi se o jasnoj zakonskoj proceduri i obavezi vijećnika koje su prekršili i nikakva puka mišljenja to ne mogu legalizirati, niti bilo kakvo mišljenje, bez obzira na to što je dato, ne može i ne smije biti iznad Ustava ili Zakona.

Izjava zastupnika Purića da zbog poštovanja Poslovnika i Statuta prema kojima Vijeće mora imati rukovodstvo, vijećnici nove većine nisu došli na sjednicu Vijeća koje sam ja kao zamjenica predsjedavajućeg OV sazvala po Zahtjevu Načelnika za preispitivanje Odluke o imenovanju vijećnice Bisenije Mušedinović za predsjedavajućeg vijeća, sasvim je neutemeljeno. , upravo imajući u vidu obvezu istih tih vijećnika da se pojave na toj sjednici po odredbama Statuta ali i Zakona, a na kojoj bi se i zakonski potvrdilo isto to rukovodstvo na koje se zastupnik Purić poziva, te se i iz ove izjave vidi koliko gosp. Purić ne poznaje proceduru, te i dalje nastavlja svjesno ili ne, iznositi netačne informacije.

O kompletnoj proceduri vijećnice Bisenije Mušedinović i preostali vijećnici nove većine su u više navrata još u roku upozoreni i upoznati od strane Stručne službe Vijeća, Načelnika, kao i mene kao zamjenice predsjedavajućeg OV, ali isti nisu htjeli postupati po zakonskim uputama, već su samo uporno. izjavljivali da oni imaju i da oni mogu većinu sve.

Nesporno je da vijećnici koji su izglasali Bisenija Mušedinovića za predsjedavajuću OV imaju većinu zadnjih nekoliko mjeseci i to nitko nikad nije ni osporavao, te je također jasno da svaka većina ima određena ovlaštenja i prava, ali isto tako isti ti vijećnici kao i naši građani moraju da znaju da im je zakon dao ta prava, ali obveze koje moraju izvršavati, te samim tim niti jedna većina, bilo da se radi o višim razinama vlasti kao što su Parlamenti, Skupština, pa tako i većina u Općinskom vijeću, nije i ne smije biti iznad Zakona a naročito Ustava kao najvišeg akta svake države, dok se nažalost vijećnici nove većine u OV Velika Kladuša upravo tako ponašaju.

Isto tako izjava zastupnika Purića da nakon svega Načelnik fizički počinje da spriječava rad Vijeća, da nije dao pečat i da je u Službenom glasniku Općine objavio Odluke o kojima se Vijeće nije očitovalo je potpuno netačno.

Naime, nakon što su se vijećnici nove većine odbili pojaviti na sjednicama Vijeća koje sam zakazala u skladu sa zakonom kako je gore navedeno radi preispitivanja odluka Vijeća po Zahtjevu Načelnika, te imajući u vidu da su protekli svi zakonski rokovi za dalje preispitivanje, samim tim Vijeće nije u skladu sa zakonom i Statutom Općine potvrdio svoje odluke, pa tako i Odluku o imenovanju vijećnice Bisenije Mušedinović za predsjedavajuću OV, gdje sam ja u skladu s postupkom kao i mišljenjem.

Nadležne Komisije za Statut i propise OV, potpisala je zaključak o nepotvrđivanju Odluke o imenovanju Bisenije Mušedinović za predsjedavajuću OV, koja je objavljena u Službenom glasniku Općine.

Ovaj postupak, pored toga što je zakonom propisan, je ujednačena i praksa koja se provodi u mnogim općinama u Federaciji BiH, gdje su Općinska vijeća u drugim općinama i gradovima provodila proceduru preispitivanja Odluka o imenovanju rukovodstva Vijeća po zahtjevima Načelnika, te su sami tim još više nejasne ovakve izjave zastupnika Purića, kao i mišljenja na koja se poziva, te izgleda da se ova primjena zakona po zastupniku Puriću jedino u Općini Velika Kladuša ne treba i ne smije primijeniti.

Jedno od temeljnih zakonskih prava svakog čovjeka je pravo na pravni lijek kao što je žalba, prigovor i slično, a na koje svako ima pravo i mora se ispoštovati bez obzira da li isto ima osnova ili ne, pa tako i pravni lijek koji je Zakonom dat Načelnicima u smislu podnošenja Zahtjeva za preispitivanje, što očito vijećnici nove većine ne žele prihvate i postupe po istom, iako su imali zakonsku obvezu za to.

Ustavom Federacije propisano je da Općinski propisi stupaju na snagu kako je naznačeno ali ne prije nego što budu objavljeni u službenim glasilima.

Ono što je najstrašnije da vijećnici nove većine koje podržavaju zastupnika Purića, svjesno mjesecima djeluju protuustavno, u smislu da se ne poštuju odluke koje su objavljene u Službenom glasniku Općine, a postupaju po Odlukama koje nisu potvrđene niti objavljene u Službenom glasniku.

Nastavno na ovo demantiram i izjavu zastupnika Purića koji kaže da „nova predsjedavajuća“ sada ima pečat jer je od Ministarstva pravde zatražila novi pečat i rješenje.

Naime, iako je vijećnica Bisenije Mušedinović znala da je u Službenom glasniku objavljen zaključak o nepotvrđivanju njenog imenovanja za predsjedavajućeg Vijeća, te da od dana objave istog zaključka ista nije formalnopravno predsjedavajuća vijeća i nema vlasti predsjedavajućeg vijeća, ista je kao neovlašteno lice podnijela zahtjev Ministarstvu pravosuđa. i uprave USK-a za izradu novog pečata Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša, što je u suprotnosti sa odredbama članova 2, 15. i 17. Zakona o pečatu Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br. 1/ 95 i 18/04).

Vijećnica Bisenija Mušedinović je određenim sredstvima koja nisu sredstva Općine Velika Kladuša na osnovu Rješenja Ministarstva platila izradu pečata te isti stavila nezakonito u upotrebu od 17.03.2023. godine.

Donošenjem Rješenja od strane Ministarstva pravosuđa i uprave USK, kojeg je potpisao Kantonalni ministar, grubo je prekršen član 11. Zakona o pečatu USK-a, jer istim je propisano da će se Zahtjev za odobravanje i izradu pečata odbiti rješenjem, ako podnosilac zahtjeva nema pravo na pečat, što u konkretnom slučaju vijećnica Bisenija Mušedinović nema iz razloga što ista nije formalno pravno predsjedavajuća Vijeća, a sve i da jeste predsjedavajući Vijeća, ista nije ovlaštena da podnosi takve vrste zahtjeva u ime Općine Velika Kladuša, koju u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave FBiH, zastupa i predstavlja Općinski načelnik.

Isto tako članom 18. i 19. Zakona o pečatu USK-a, je jasno propisana procedura u slučaju istrošenosti i nestanka pečata i izrade u takvim slučajevima novog pečata, dok u konkretnom slučaju, a što zastupnik Purić zna i sam ističe, još uvijek aktuelni pečat Općinskog vijeća Velika Kladuša nije niti istrošen niti nestao, već je isti izuzet od strane Tužilaštva USK u cilju provođenja istrage, pa je nejasno po kom osnovu je uopšte dato pravo vijećnici Biseniji Mušedinović da izradi novi pečat Općinskog vijeća, i šta će biti kada nadležno tužilaštvo završi istragu i vrati pečat Vijeća Organu uprave, jer tada ćemo imati izrađena i u upotrebi dva pečata Općinskog vijeća (jedan legalni i drugi nelegalni koji koristi već mjesecima vijećnica Bisenija Mušedinović).

U vidu ovoga je podignuta krivična prijava i u toku je sudski postupak, protiv Ministarstva pravde USK i resornog ministra, koji je dao nezakonito rješenje vijećnici Biseniji Mušedinović kao nelegalnoj osobi da izradi novi pečat Općinskog vijeća.

Ono što je također nevjerojatno je da pored toga što je vijećnica Bisenija Mušedinović kao nelegalna osoba došla na nezakonit način do novog pečata Općinskog vijeća, da taj pečat pored svega bi trebao biti u Jedinstvenom Općinskom organu uprave, radi vođenja evidencije o svim pečatima kako je to propisano članom 17. Zakona o pečatu USK, dok vijećnica Bisenija Mušedinović isti pečat već mjesecima drži kao privatno vlasništvo i sa njim ovjerava razne nezakonite sazive i odluke, a što bi u svakoj drugoj demokratskoj državi to davno bilo procesuirano kao krivično djelo, a što također vjerujemo da će nadležne institucije prije ili kasnije utvrditi.

Međutim, bez obzira na nepostojanje legitimnosti i legalnosti za zakazivanje sjednica Kolegija OV i sjednica Općinskog vijeća, vijećnica Bisenija Mušedinović je zajedno sa određenim brojem vijećnika konstantno zakazivala nelegalne sjednice, na kojim su neovlašteno donosili razne odluke i iste ovjeravala takvim nezakonitim pečatom, u vezi čega je trenutno u toku i sudski postupak, uz konstantno vršenje pritiska i na državne službenike da im pomažu u takvim nezakonitim radnjama.

Također ovim putem želim se dotaći izjave zastupnika Purića, da je „novoj predsjedavajućoj“ Općinski načelnik zaključao prostorije Vijećnice i Kabineta predsjedavajućeg OV kako se sjednice ne bi održavale, gdje i na ovaj način zastupnik Purić samo pokazuje ili svoje neznanje ili neprofesionalnost, a što se ne bi trebalo očekivati od jednog federalnog zastupnika.

Naime, zastupnik Purić bi trebao da zna, da kada je u pitanju Kabinet predsjedavajućeg OV, da isti jedino može koristiti predsjedavajući OV ili u njegovoj spriječenosti zamjenik predsjedavajućeg OV, te da nakon smrti predsjedavajućeg Admila Mulalića, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća sam kao njegov zamjenik do izbora novog predsjedavajućeg OV, preuzela sva prava i obaveze predsjedavajućeg, pa tako i korištenje Kabineta predsjedavajućeg OV.

Vijećnica Bisenija Mušedinović nije kako je gore već navedeno u skladu sa zakonom potvrđena za predsjedavajuću OV, te samim tim nema pravo korištenja Kabineta predsjedavajućeg OV, već do novog zakonitog izbora predsjedavajučeg OV, jedina ovlaštena za korištenje Kabineta predsjedavajućeg OV, sam ja kao još uvijek legitimna i legalna zamjenica predsjedavajućeg OV.

Isto tako kada je u pitanju prostorija Općinske vijećnice, Općinski načelnik nikada nije zabranjivao korištenje iste kako vijećnicima tako i građanima, bilo da su u pitanju razni sportski, kulturni, obrazovni i drugi događaji i priredbe, a naročito za održavanje sjednica Općinskog vijeća, što je u konačnosti i svrha same Općinske vijećnice.

Međutim kada je u pitanju vijećnica Bisenija Mušedinović, kao i njeni zahtjevi da joj se ustupi Općinska vijećnica radi održavanja nelegalnih sjednica Općinskog vijeća koje ona mjesecima kao nelegalna osoba saziva, Općinski načelnik sa punim pravom nije udovoljio takvim zahtjevima, jer bi na taj način priznao legalnost njihovog djelovanja i takvih sjednica, a na šta ih je Načelnik u više navrata upozorio da se vrate u zakonske okvire, ili da barem do odluke nadležnih institucija se suzdrže od takvih radnji, a što je samo na sramotu kako njih tako i ciljele naše Općine.

Međutim, bahatost rada i vandalizam vijećnice Bisenije Mušedinović i vijećnika koji je podržavaju, a što zastupnik Purić svjesno prešućuje, je kuluminirala dana 24.05.2023. godine, kada su zakazali novu nezakonitu sjednicu Općinskog vijeća, te isti dan provalili u prostoriju Općinske vijećnice i Kabinet predsjedavajućeg Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša.

Naime, vijećnica Bisenija Mušedinović i isti vijećnici svoj sraman postupak, opravdavaju navodnom Odlukom o korištenju vijećnice koju su oni mimo svih zakonskih, statutarnih i poslovničkih procedura i ovlaštenja, isti taj dan na hodniku ispred Vijećnice donijeli po hitnoj proceduri i odmah na temelju iste provalili u Općinsku vijećnicu i Kabinet predsjedavajućeg OV.

Sve i da zanemarimo nezakonitost same sjednice i nelegalnost vijećnice Bisenije Mušedinović za zakazivanje iste zbog svih gore navedenih razloga, sama Odluka o korištenju vijećnice koju su donijeli i na temelju koje su izvršili protupravno djelo provale je nezakonita sa više aspekata. Kao prvo, nesporno je da imovinom Općine upravlja Općinsko vijeće, a isto se odnosi na donošenje odluka o prometu imovinom Općine, ali ne po automatizmu, već u skladu sa drugim propisima koji reguliraju promet ili raspolaganje nekretninama u vlasništvu, Općine, gradova, kantona i Federacije. Kada je u pitanju Organ uprave i službe kao i prostorije zgrade Organa uprave, uključujući i Vijećnicu i kancelariju koju koristi predsjedavajući Vijeća, istima upravlja Općinski načelnik kao izvršno-politički organ. Način korištenja Općinske vijećnice uređen je Pravilnikom o korištenju prostorija Općinske vijećnice („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 4/22), kojim je jasno propisano da o korištenju prostorija Općinske vijećnice odlučuje Općinski načelnik.

Isto tako, Odluka o korištenju vijećnice koju su isti vijećnici predvođeni vijećnicom Bisenijom Mušedinović donijeli i na koju se pozivaju kao osnov za provalu odnosno neovlašten ulazak, je donesena protivno Poslovničkoj proceduri, jer pored toga što je donesena na nezakonitoj sjednici, ista je kako je gore navedeno donesena po hitnoj proceduri čime su prekršili više odredaba Poslovnika Općinskog vijeća, a prije svega član 108. Poslovnika gdje jasno stoji da ako prijedlog nije podnio Općinski načelnik, Vijeće će prije odlučivanja tražiti mišljenje Općinskog načelnika, dok o istome Načelnik uopšte nije obaviješten. Pored navedenog, donošenje odluka o kućnom redu i korištenju prostorija unutar zgrade Općine, nije u nadležnosti Općinskog vijeća već Općinskog načelnika.

Nakon toga, vijećnici nove većine predvođeni vijećnicom Bisenijom Mušedinović na temelju nezakonite Odluke koju su sami mimo svih procedura i ovlaštenja donijeli i bez ikakvog zakonitog naloga, u više navrata nastavili provaljivati Općinsku vijećnicu i Kabinet predsjedavajućeg OV, o čemu je obaviještena i policijska uprava, dok se isti u javnosti predstavljaju kao žrtve i kao zakoniti činioci.

Na kraju želim istaći, te upoznati najprije građane Velike Kladuše ali i širu javnost, da jedini koji su „zaključali Veliku Kladušu“, kako to zastupnik Amir Purić u svom intervjuu navodi, upravo su vijećnici nove većine u Općinskom vijeću Velika Kladuša predvođeni vijećnicom Bisenijom Mušedinović. , a ne Općinski načelnik niti Klub Laburističke stranke BiH, jer isti ti vijećnici i dalje pored niza upozorenja i činjenica da su pred nadležnim organima pokrenuli razne postupke i podignute razne prijave, prije konačne odluke nadležnih institucija i dalje konstantno nastavljaju kršiti sve moguće procedure i propise. , kako one sa najviših tako i sa najnižih razina vlasti.

Velika Kladuša, 15. juna 2023. godine

Zamjenica predsjedavajućeg Općinskog vijeća

Emina Ćehić