CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BIH OVJERILA KANDIDATSKE LISTE LABURISTIČKE STRANKE BIH ZA OPĆE IZBORE 2014

Dana, 19.08.2014. godine Centralna izborna komisija ovjerila je kandidatske liste Laburističke stranke BiH za učešće na Općim izborima koji se održavaju 12. oktobra 2014. godine.
Kandidatske liste su ovjerene za ukupno 32 kandidata/kinje. Na ovjerenim listama zastupljeno je 13 žena ili 40% žena.

 

 

 

LISTE PO IZBORNIM JEDINICAMA

01701 LABURISTIČKA STRANKA BIH LABURISTI BIH
511 ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH IZBORNA JEDINICA 1A

1. Abdić Jelenović Elvira
2. Muhamedagić Haris

513 ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH IZBORNA JEDINICA 3А

1. Pozderac Neda

401 ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH IZBORNA JEDINICA 1

1. Đogić Elma
2. Topić Mersud
3. Pilipović Edis
4. Suljanović Mirsada
5. Huskić Ahmet
6. Munjaković Alen

411 ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH IZBORNA JEDINICA 11

1. Pezo Zahid

201 SKUPŠTINА KANTONA 1 (UNSKO-SANSKI KANTON)

1. Beganović Mirvet
2. Ćerimović Raska
3. Bašić Fikret
4. Kantarević Rasim
5. Ljubijankić Arijana
6. Kajtazović Ibrahim
7. Munjaković Enver
8. Šakanović-Omeragić Dževada
9. Čović Senaida
10. Murtić Elmin
11. Veljačić Džeraldina
12. Elezović Nurija
13. Rekić Zemira
14. Nizandžić Fikret
15. Halilović Ismet
16. Novković Borka
17. Abdić Ismet
18. Veljačić Senada
19. Lelić Omer
20. Ćerimović Hasan

206 SKUPŠTINА KANTONA 6 (SREDNJOBOSANSKI KANTON)

1. Tavra Matea

209 SKUPŠTINА KANTONA 9 (KANTON SARAJEVO)

1. Pezo Adi

PR Laburista BiH