Bihać: Sastanak o Međuprofesionalnoj suradnji i intervenciji institucionalnih i vaninstitucionalnih subjekata u slučajevima nasilja u porodici

03.06.2015. godine, četvrtak, u Bihaću je održan sastanak pod nazivom „Međuprofesionalna suradnja i intervencije institucionalnih i vaninstitucionalnih subjekata u slučajevima nasilja u porodici“ u organizaciji Udruženja Žena sa Une iz Bihaća i Udruženja Žena ženama iz Sarajeva.

Sastanak se odnosio na razmjenu iskustava koji uključuje neophodne mjere i postupke u pružanju odgovarajuće zaštite i podrške žrtvama nasilja, organiziranje efikasne istrage, gonjenja i kažnjavanja počinitelja nasilja, provođenja prevencije, razvoj integralnih politika i kontinuirano praćenje i procjenu učinka.

Jedan od zaključaka ovog sastanka je da treba, kada govorimo o nasilju u porodici, kao i o položaju žena u ruralnim mjesnim zajednicama, organizovati projekte na njihovom ekonomskom osnaživanju. Ekonomska zavisnost žene jedno je od obilježja koje obavezno ide uz nasilje u porodici i to je jedan od najvažnijih ciljeva koji treba provesti u BiH. Potrebno je učiniti sve što je moguće kako bi stanje u lokalnoj zajednici, kada je u pitanju položaj žena poboljšao.

Pored predstavnika gradske uprave, zdravstva, prosvjete, socijalnog rada, sigurnosti i drugih zainteresovanih institucija i Laburisti BiH su dali svoj doprinos, sastanku je prisustvovala poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Đogić Elma.

Napredak javnih politika u oblasti nasilja prema ženama i nasilja u porodici ovisi o angažmanu svih nas, i obavezuje sve političke partije na intenzivnije djelovanje u ovoj oblasti pa i Laburističku stranku BiH.

                                                                                                        PR Laburista BiH