Parlamentarci Laburističke Stranke BiH na Prvoj redovnoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH