Bez jakih sela nema jake države !

Laburisti BiH nastavili su predizborne aktivnosti obilaskom mjesnih zajednica Mala Kladuša i Podzvizd u općini Velika Kladuša.

Polazna osnova za programe Laburističke stranke BiH jeste jačanje sela. Bez jakih sela nema jakih mjesnih zajednica, bez jakih mjesnih zajednica nema jakih lokalnih zajednica, a bez jakih lokalnih zajednica nema ni jake države. Selo ima goleme potencijale koji su danas, nažalost, nedovoljno iskorišteni, kako u smislu proizvodnje poljoprivrednih proizvoda i uzgoja stoke tako i u razvoju eko-etno i turističkih potencijala kroz učinkovit ruralni razvoj.

Plan integriranog razvoja sela na području Velike Kladuše Laburistička stranka BiH realizira od 2017. godine, a susreti sa krajnjim korisnicima – poljoprivrednim proizvođačima potvrđuju uspješnost dosadašnje realizacije navedenog Plana. Uspješna realizacija Plana integriranog razvoja sela nije moguća bez pravilne politike budžetiranja i usmjeravanja budžetskih prihoda u razvoj poljoprivrede kroz sveobuhvatne poticajne mjere.

Od početka primjene Plana integriranog razvoja sela Laburističke stranke BiH do danas u razvoj poljoprivrede na području Općine Velika Kladuša utrošeno je preko 2 miliona KM. Snažniji utjecaj navedenog Plana na područje izvan Velike Kladuše moguće je ostvariti boljim rezultatom Laburističke stranke na Općim izborima 2022.