(AUDIO) ELMA ĐOGIĆ: DA LI SE RADNICI AGROKOMERCA „IZRABLJUJU?“

Od završetka rata do danas, Financijska policija izvršila je 20 različitih kontrola poslovanja Agrokomerca dd Velika Kladuša, sačinila toliko Izvještaja i uputila ih Tužilaštvu USK.

Unatoč blokadi računa ovog privrednog subjekta, sve financijske transakcije vršene su putem blagajne. Vlada F BiH, koja se proglasila vlasnikom Agrokomerca sklapala je brojne ugovore o najmu sa firmama Teleoptik d.o.o. i Gadžo-komerc d.o.o., koje su redovito i bez ikakvih sankcija kršile ugovorne obveze prema radnicima Agrokomerca protivno Zakonu o radu F BiH.

Zašto Tužilaštvo nema reakcija i ne postupa u skladu sa svojim nadležnostima?

Šta su podzakupi donijeli Agrokomercu i njegovim radnicima?

Kome je namjera preuzeti poslovno-upravnu zgradu SOUR-a?

Tko su i na koji način su postali vlasnici peradarskih farmi u Donjoj Vidovskoj ?

Poslušajte audio u prilogu…