(AUDIO) FIKRET BAŠIĆ: KAD ĆE GRAĐANI OSJETITI NOVE IZMJENE ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRAĐENJU USK?

Skupština Unsko-sanskog kantona je u januaru ove godine usvojila Izmjene Zakona o prostornom uređenju i građenju kojim je olakšana procedura priključka na komunalnu infrastrukturu za objekte koji su u postupku legalizacije ili će to tek biti.

Istim je naloženo općinskim službama da izvrše usklađenje postojećih odluka o uvjetima i postupcima legalizacije bespravno izgrađenih objekata, te im je dat rok 6 mjeseci.

Da li je Služba za građenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Općinskog organa uprave Velika Kladuša pristupila izradi Izmjene i dopune Odluke o uslovima i načinu legalizacije bespravno izgrađenih objekata?

Poslušajte audio u prilogu…