Animalna i biljna proizvodnja: Općinski načelnik isplatio novčanu podršku poljoprivrednim proizvođačima

U petak, 24. septembra, svim poljoprivrednim proizvođačima (pravna i fizička lica) koji su podnijeli prijavu i ispunili uslove Javnog poziva za ostvarivanje prava na novčanu podršku u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2021. godinu, općinski načelnik je iz Budžeta Općine izvršio uplatu novčane podrške na tekuće račune.

Ukupan iznos sredstava koji je izdvojen za ovu namjenu iznosi 134.789, 00 KM, a broj korisnika predmetne novčane podrške je 36 pravnih lica i 343 fizička lica.

Pravo na novčanu podršku imala su pravna lica, obrtnici i fizička lica sa prostora općine Velika Kladuša koji poljoprivrednu proizvodnju ostvaruju na području općine, i to kroz animalnu i biljnu prozvodnju, uz posebne kriterije definisane Pravilnikom o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz Granta za razvoj poljoprivrede iz Budžeta Općine Velika Kladuša za 2021. godinu.

Općinski načelnik ovakvim vidom podrške naglašava poljoprivredu kao stratešku djelatnost, a sve u cilju očuvanja i opstanka sela kao ključne jedinice lokalne zajednice kojoj pripadamo.