4 hiljade budžetskih korisnika na čekanju zbog neusvajanja Odluke o privremenom finansiranju

Neusvajanjem Odluke o privremenom finansiranju Općine Velika Kladuša, skoro 4.000 budžetskih korisnika neće biti u mogućnosti ostvariti pravo na plaće i ostale naknade koje se realiziraju preko trezora Općine Velika Kladuša.

Inače, Hitna sjednica Općinskog vijeća Velike Kladuše koja je bila sazvana za ponedjeljak, 15. januar, od strane zamjenice Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Velike Kladuše Emine Ćehić, nije održana jer nije bilo kvoruma.  Sazivu za hitnu sjednicu na čijem predloženom dnevnom redu su se između ostalih nalazili Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju za 2024. godinu, Nacrt Budžeta Općine za 2024. godinu, te Prijedlog Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2024. godinu odazvalo se 12 vijećnika Laburističke stranke BiH. Sazivu za sjednicu se nisu odazvali vijećnici SDA, NES-a, Naše stanke, SDP-a, DNZ-a Krajiška stranka i nezavisni vijećnici.

Ova situacija znači da u narednom periodu, plaće neće biti uplaćene za uposlenike Općinskog organa uprave uključujući i vatrogasce, uposlenike Centra za socijalni rad, te uposlenike Centra za kulturu.

Ono što se već sada primjećuje kao najveći problem jeste zastoj u funkcionisanju Centra za socijalni rad iz razloga što korisnicima ove ustanove, koji po bilo kojem osnovu ostvaruju pravo na penzije ili naknade, trenutno ne mogu biti isplaćena sredstva koja im po zakonu pripadaju.

U prvom redu, to su nezaposlene porodilje, porodilje u radnom odnosu, ne isplaćuju se naknade za tuđu njegu i pomoć, naknade za pravo smještaja u hraniteljsku porodicu, smještajne usluge maloljetnika i punoljetnih lica u posebne ustanove, niti roditelji njegovatelji kojima su ove naknade jedini izvori prihoda obzirom da su roditelji teško oboljele i invalidne djece.