Nakon godinu dana ponovno u vijećnici!

U nastavku objavljujemo u cjelosti izlaganje zamjenice Predsjedavajućeg Općinskog vijeća, Emine Ćehić, a nakon Odluke Ustavnog suda Federacije BiH po apelaciji Premijera Vlade USK-a za ocjenu ustavnosti Budžeta općine Velika Kladuša za 2023.godinu.

Ustavni sud je u svojoj odluci istakao da je Općinsko vijeće dužno preispitati svoje odluke po zahtjevu Općinskog načelnika i da se iste do tad neće primjenjivati.

To je samo jedan u nizu dokaza da su vijećnici upitne većine izmanipulirani i da su činili sve kako bi blokirali rad Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

U proteklom periodu smo bili izloženi neutemeljenim i neargumentiranim napadima i paušalnim ocjenama medija bez temeljnog znanja o pravu i propisima koji reguliraju rad Općinskog vijeća.  Takvim pristupom su pogodovali političkim protivnicima Laburista i činili štetu Laburističkoj stranci, njenim izabranim dužnosnicima i u konačnici građanima Velike Kladuše.

 

“Kolegice i kolege vijećnici, savjetnici i ovlaštenici Općinskog načelnika, predstavnici JP, mediji, te svi ostali prisutni želim Vam dobar dan.

S obzirom da je prošlo vrijeme za zakazanu sjednicu, ja ću iskoristiti pravo da Vas pobliže upoznam s razlozima sazivanja ove hitne sjednice kao i sa bitnim informacijama koje dugujem s obzirom da se nismo vidjeli još od 06. marta 2023. godine kada je bila zakazana XV redovna sjednica OV koja nije imala kvoruma. Nakon toga, utvrdit ćemo prisustvo vijećnika i eventualno otpočeti sa radom.

Naime, već svima dobro poznato je da je dana 28.02.2023. godine, izuzet pečat OV, nakon čega je i pokrenuta istraga protiv mene, zamjenice Predsjedavajućeg OV, Općinskog načenika i Stručnog savjetnika za normativne poslove u OV – Sekretara. S obzirom da nisam imala pečat, i da je istraga bila u toku, općinskog načelnika obavijestila sam da neću sazivati sjednice OV, koje nisu ni u vremenu do 28.02 često imale kvoruma, sve dok se ne okonča pravna bitka.

Jedino što se okončalo u ovom periodu jeste istraga koja je vođena protiv mene i Sekretara OV, te je podignuta optužnica protiv Općinskog načelnika što je samo dalo vjetar u leđa 15 vjećnika OV da nastave sa svojim nelegalnim aktivnostima,a uzastopne provale kabineta predsjedavajućeg i vijećnice OV, bile su česta tema društvenih mreža u proteklom periodu, dok se pečat OV i dalje se nalazi u Tužilaštvu USK-a.

U tom periodu, ja kao zamjenica Predsjedavajućeg OV, kao i klub Laburista kojem pripadam iskoristili smo kako bi sve relevantne institucije u BIH upoznali sa stanjem i blokadom OV koje traje još od 2021 godine,a kulminiralo je 2023. godine! Stotine stranica dokaza su dostavljeni, kako sudovima, tako i ostalim institucijama vlasti. Ono što su 15 vijećnika radili, bili su konstantno širenje dezinformacija, svakojako tumačenje propisa, izvrćanje činjenica, obmanjivanje javnosti, te lažni vapaj za radom.

Naime, da nije ništa drugo, do ujedinjenja u borbi protiv Laburista i BLOKADA VLASTI Općine Velika Kladuša bila zajednička vodilja i njihov CILJ dokazuje činjenica da se u periodu od kako je mandat ovog saziva OV započeo; npr samo klub SDA, odnosno njegovi članovi izostali više od 13 puta! Dok su članovi kluba Laburista u istom periodu izostali samo 3 puta. Da je blokada cilj dokazuje i činjenica da nije održano 7 sazvanih sjednica OV kako redovnih tako i hitni zbog NEDOSTATKA KVORUMA. Njihove izjave, da su samo ujedinjeni u borbi protiv LABURISTA isto je dokaz gore rečenom. Činjenicu, koju je i sam USTAVNI SUD FBIH utvrdio a to je da je ovo Općinsko vijeće imalo mogućnosti da razmatra mnoge Odluke, ponajprije Budžet, da ih usvoji ili odbije, ali to nije činilo. Isto tako, važna stvar koju je Ustavni sud FBIH utvrdio jeste da Općinski načelnik ima NESPORNO PRAVO preispitati Odluke OV, a s obzirom da vijećnici nisu preispitali odluke o izboru Komisije za izbor i imenovanje i Predsjedavajuće Općinskog vijeća iako im je to bila DUŽNOST prema članu 53. stava 2. Statuta, nas dovodi do ZAKLJUČKA da SVE što su poduzimali pomenuti vijećnici nakon toga je NELEGALNO I NEZAKONITO, jer se ove odluke NE PRIMJENJUJU!

Ustavni Sud FBIH dotakao se i moje funkcije u radu ovog OV, međutim, ono što nije dovoljno pojašnjeno, a što će biti učinjeno u prigovoru prema istoj, jeste činjenica da je Emina Ćehić, zamjenica Predsjedavajućeg OV, kao i svako ko predsjedava OV mora osigurati prije svega procedure i zakonitosti koje su potrebne za određene odluke pa tako i imenovanje Predsjedavajućeg OV.

S toga ni Emina Ćehić, kao ni Laburistička stranka nije na žalost mogla osigurati većinu u ovom OV, što nije NIKADA osporavala drugima, što dokazuje to sam po postojanju iste i ispunjavanja uvjeta (pisanog dokaza o većini) odmah uvrstila na dnevni red sjednice. Isto tako, procedura šta nakon smrti Predsjedavajućeg nije niti spomenuta niti opisana u aktima  OV, kao ni tačna definicija spriječenosti. A imamo primjere iz okoline, kada je npr. Skupštinom USK-a predsjedavao Zamjenik pune 3 godine, i to se odvijalo bez ikakve smetnje.

S toga, da ova institucija nebi ostala „obezglavljena“ nakon smrti predsjedavajućeg i nemogućnosti formiranja većine, osjećala sam odgovornost i dalje raditi u skladu s Poslovnikom i niti na koji načnin nisam prisvojila FUNKCIJU Predsjedavajućeg OV jer niti sam u međuvremenu osnovala radni odnos, išla na službena putovanja u ime OV, ili obavljala neke druge aktivnosti.

I za kraj ostalo je odgovoriti na pitanje zbog čega je došlo sazivanje današnje sjednice OV, bez obzira što nisu okončane sve pravne aktivnosti po ovim pitanjima.

Svako od nas vijećnika ima kako kolektivnu, tako i pojedinačnu odgovornost, te nakon detaljnog iščitavanja presude Ustavnog suda gdje jasno stoji da su Vijećnici novoformirane Većine prekršili procedure u imenovanjima i da ja imam jedina legalitet sazvati sjednicu OV, odlučila sam da po najhitnijim pitanjima za našu Općinu sazovem ovu sjednicu OV, kako bi prevazišli probleme u kojem se Općina VK i ovo Vijeće nalazi. Najvažnija pitanja kao što su ove odluke za današnju sjednicu su nešto što nas treba ujediniti, a ne razdvajati, sve radi naših građana. Ostala pitanja, bitna za funkcionisanje OV, naravno trebaju se riješavati u danima koji su pred nama.

Naime, nakon dostavljanja materijala u službu Vijeća, a među najvažnijima stavljeni danas na sjednicu su Nacrt Budžeta Općine VK za 2024., Odluka o Privremenom financiranju, te ZKP osjećala sam moralnu obvezu i odgovornost sazvati istu, tim više jer nepostojanjem Budžeta ili bar Odluke o privremenom financiranju uskratit će se pravo skoro 4.000 budžetskih korisnika da ostvare pravo na plaće i ostale naknade koje se realiziraju preko trezora Općine Velika Kladuša. Napominjem da je i sam Ustavni sud FBIH u svojoj presudi jasno istakao da su nejasni postupci Vijećnika u neusvajanju prethodnih Odluka o privremenom financiranju jer je ona nužna za funkcionisanje Općine.

S toga, neusvananjem Odluke o privremenom financiranju u prvom redu, plaće neće biti uplaćene za uposlenike Općinskog organa uprave uključujući i vatrogasce,  uposlenike Centra za socijalni rad, te uposlenike Centra za kulturu.

Najveći problem imat će korisnici Centra za socijalni rad, koji po bilo kojem osnovu ostvaruju pravo na penzije ili naknade obzirom da sredstva neće moći biti isplaćena za:

nezaposlene porodilje, kao ni porodilje u radnom odnosu,

neće biti isplaćene naknade za tuđu njegu i pomoć, naknade za pravo smještaja u hraniteljsku porodicu,

smještajne usluge maloljetnika i punoljetnih lica u posebne ustanove, dječiji dodaci,

niti roditeljima njegovateljima kojima su ove naknade jedini izvori prihoda obzirom da su roditelji teško oboljele i invalidne djece.

Podsjećam isto, da se budžet za 2023. godine realizirao samo i isključivo zahvaljujući Općinskom načelniku, pa i pored svih poticaja i davanja su isplaćeni paušali svim OV, te naknade za političke partije.

Javnost obaviještavam da su materijali za ovu sjednicu poslani dana 11. januara na adrese svih vijećnika i članova Komisija odbijeni od strane 5 vijećnika i to od strane Klub NES – 2 vjećnika (Muamer Hadžić i Fuad Sulejmanagić), Klub Nezavisni – 2 vjećnika (Amir Ćufurović i Mirsad Dizdarević) kao i vijećnik Dinko Ljubijankić. Javnost je isto tako upoznata o stavu ostalih klubova koji su izdali Saopćenja za javnost prije ove sjednice, te potvrdili da oni samo žele da se nastavi vođenje politike preko društvenih mreža, umjesto u okvirima Općinske vijećnice!

Za današnju sjednicu došla su i dva pisana Zahtjeva za uvrštavanje tačaka dnevnog reda po hitnom postupku i to:

  • Nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Velika Kladuša 2014-2034, podnesenog od strane Općinskog načelnika i
  • Odluke o imenovanju komisije za izbor i imenovanje, te Odluka o imenovanju predsjedavajućeg OV podnesenog od strane mene, zamjenice predsj. OV Velika Kladuša

Imajući u vidu sve gore rečeno i objašnjeno, javnosti (građanima VK) na mišljenje i podsjetnik dajem da je ovo izborna godina, i da ne dozvole da se više ikada u OV Velika Kladuša izaberu ljudi koji ne poznaju svoje obveze i odgovornosti i ljudi koji izbjegavanjem dolaska na sjednice i opstrukcijama rada OV vrše samo BLOKADU Općine Velika Kladuša, umjesto da je vole i razvijaju! Sam nedolazak na današnju sjednicu, kao i cjelokupan period od imenovanja Predsjedavajuće potvrđuje to da NE POSTOJI STABILNA VEĆINA, niti je ikad postojala u OV Velika Kladuša.

MoliM sekretara da prozove prisutne vijećnike i utvrdi KVORUM! ”