ZA BOLJU I SIGURNIJU BUDUĆNOST – PROGRAMSKA PLATFORMA LABURISTIČKE STRANKE BiH

Programske ciljeve u skladu sa Statutom Laburistička Stranka BiH ostvaruje djelovanjem u javnom životu i vršenjem vlasti. U svom djelovanju Laburisti BiH će se zalagati za sveobuhvatan razvoj Bosne i Hercegovine kroz:

  • Razvoj tržišne privrede i zaštitu državne i privatne svojine; ovdje
  • Vladavinu prava i afirmaciju pravne sigurnosti;
  • Decentralizaciju i ravnomjeran regionalni razvoj; ovdje
  • Zaštitu i unapređenje ljudskih prava i temeljnih sloboda; ovdje
  • Socijalnu pravdu i društvenu solidarnost; ovdje
  • Zaštitu prava manjina u skladu sa međunarodnim standardima; ovdje
  • Zaštitu i unapređenje životne sredine; ovdje
  • Regionalnu suradnju, te integraciju u europske i euroatlantske strukture; ovdje
  • Izgradnju Bosne i Hercegovine kao demokratske države ravnopravnih konstitutivnih naroda i svih građana koji u njoj žive;
  • Uspostavu društva čije će institucije, u funkcionalnom smislu, služiti građanima. ovdje

Ostvarivanjem programskih ciljeva Laburisti BiH žele potaći promjene, promjene koje će stvarati „ZDRAVO DRUŠTVO“ jer isto je preduvjet ZA BOLJU I SIGURNIJU BUDUĆNOST.