Obavijest za javnost predsjedavajuće Općinskog vijeća Velika Kladuša Edine Abdić

U skladu sa članom 14. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša, koji se odnosi na informiranje javnosti o radu, Predsjedavajuća Općinskog vijeća izdaje slijeću

OBAVIJEST ZA JAVNOST

U zadnje vrijeme građani Općine Velika Kladuša su izloženi medijskim istupima pojedinih političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću Velika Kladuša, oko neodržavanja, odnosno nesazivanja sjednica vijeća.

Nažalost, medijski istupi pokazali su da se interesi građana spominju po potrebi i u mjeri koja odgovara političkim strankama u odgovarajuće vrijeme, kao što je izborna godina, a stvarna briga za interse građana, kao i stvarni razlog neodržavanja Sjednice je izostao.

Poražavajuće bi bilo da „navodni borci“ za boljitak građana naše općine, odnosno političke stranke SDP, A-SDA, KSPP I DNZ BIH u nedostatku političkih programa, izbornu kampanju zasnivaju na analizi odnosa između Predsjedavajuće Vijeća i Općinskog načelnika.

Radi interesa građana, pozivam sve političke partije da u ovoj, izbornoj godini ponude što bolje političke programe, te na taj način opravdaju povjerenje svojih birača, te da u javnosti nastupaju sa činjenicama, a ne paušalnim procjenama.

S tim u vezi, a u skladu sa dužnostima i odgovornosti koja mi je povjerena obavještavam građane da STVARNI razlog za nesazivanje sjednica Općinskog vijeća nije neusaglašen dnevni red, već upražnjena pozicija stručnog saradnika za normativne poslove Općinskog vijeća, ili poznatijeg kao Sekretar Općinskog vijeća.

Na posljednjoj sjednici Kolegija Općinskog vijeća, održanoj 19.06.2014. godine, a čiji članovi su i predsjednici Klubova političkih stranaka, koji su medijski istupili po ovom pitanju, jednoglasno je usvojen Zaključak, da se do imenovanja Sekretara Vijeća, odnosno popune upražnjene pozicije ili privremenog imenovanja državnog službenika za obavljanje normativnih poslova ne mogu sazivati i održavati ni sjednice Kolegija, niti sjednice Vijeća.

Sekretar Vijeća je odgovorna pozicija, čiji glavni zadatak je briga oko zakonitosti akata koje se dostavljaju Općinskom vijeću, a zatim priprema sjednica Vijeća, staranje o zapisnicima i zaključcima sa sjednica Kolegija, radnih tijela Općinskog vijeća, kao i objava akata u Službenim glasnicima.

Imenovanje pozicije Sekretara, u ovom slučaju višeg stručnog saradnika za normativne poslove Vijeća je u isključivoj nadležnosti Općinskog načelnika.

Bez popune ove upražnjene pozicije, sazivanje sjednica bi bilo protivno višim zakonskim propisima kao i Statuta Općine Velika Kladuša i Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša.

Nakon što se imenuje ili, Rješenjem Općinskog načelnika, ovlasti pomenuti državni službenik, u skladu sa Uputsvom o radu Kolegija, kao i Poslovnikom Općinskog vijeća, sazvat će se sjednica Kolegija, a potom utvrditi dnevni red i termin održavanja XIX redovne sjednice Općinskog vijeća.

PREDSJEDAVAJUĆA
Općinskog vijeća
Edina Abdić