(VIDEO) Vlada Federacije BiH osporava legalitet Ustavnog suda Federacije BiH

Iako se na Dnevnom redu 13. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta F BiH, 21. septembra 2017. godine konačno našao i prijedlog  „ Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica“, s ciljem implementacije presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine U-22/05 i U-8/13., kojim su pravatrebali steći i pripadnici Narodne odbrane Autonomne pokrajine Zapadna Bosna, to se NIJE DESILO.

Prvom presudom Ustavnog suda F BiH iz 2005 godine utvrđeno je da su prema pripadnicima Narodne odbrane Zapadna Bosna i članovima naših porodica povrijeđena dva načela: načelo jednakosti pred zakonom, koje se odnosi na priznavanje prava pripadnicima Narodne odbrane Zapadna Bosna, te načelo zabrane diskriminacije, koje se odnosi na djecu poginulih i ranjenih pripadnika ove formacije.

Ustavni sud (F BiH), je dvodomnom Parlamentu Federacije , dao rok od 6 mjeseci da se povrijeđene odredbe iz navedenog zakona usklade sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada po tom pitanju nije poduzela NIŠTA!

Drugom presudom iz 2013. godine Ustavni sud je još jednom presudio da se ima implementirati  presuda iz 2005 godine, neostavljajući Parlamentu dodatno vrijeme zausuglašavanje Zakona sa Ustavom F BiH.

Za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine presude  Ustavnog suda nemaju nikakvog značaja jer se na implementaciju prve presude čeka više od 12 godina.

U međuvremenu, Ministri za boračka pitanja u svim mandatima donose rješenja i druga akta po osnovu ne ustavnog zakona iako su isti stavljeni van snage, pa opet NIŠTA.

{youtube}ud8H2wCvuHU&feature=youtu.be{/youtube}