(VIDEO) SENATA GALIJAŠEVIĆ – OSVRT NA LOŠ IZVJEŠTAJ ZA 2016. godinu i PROGRAM RADA za 2017. godinu JU CENTRA ZA KULTURU “ZUHDIJA ŽALIĆ”

U našoj Općini još uvijek postoji JU Centar za kulturu i obrazovanje „Zuhdija Žalić“ . Iako se ne spominje u zadnje vrijeme ta ustanova, zbog nemara onih koji je vode. Imali smo kino prije nekoliko godina, danas nemamo. Gdje je gradska biblioteka? Kako izgleda zgrada ove Ustanove?

Na Dnevnom redu VII redovne sjednice OV našao se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju za 2016. godinu JU Centar za kulturu i obrazovanje „Zuhdija Žalić“, te Plan rada za 2017. godinu što je izazvalo „veliku buru“ u vijećnici.

Jedna osoba se nalazi na čelu ove Ustanove već peti mandat a ne može jedan Izvještaj napisati na nivou. Da li takva osoba treba voditi ovu Ustanovu?! Nikako! Ali nije kriv samo direktor, već i ljudi koji su ga podržavali sve ove godine.

Više u video prilogu;

PR Laburisti BiH