(VIDEO) Elvira Abdić Jelenović – PRIČA O KULTURI SVELA SE NA JEDNU ZGRADU

Rasprava o Izvješću o radu JU Centra za kulturu „ Zuhdija Žalić“ za 2016.godinu i Programu rada za 2017.godinu završila je Zaključkom OV kojim se traži smjena direktora ove Javne ustanove i Upravnog odbora.

Kulturni život Općine Velika Kladuša sveo se na priču o dovršetku zgrade Centra za kulturu. Nedostatak vizije, nedovoljna svijest o značaju planiranja, nebriga, nemar i samovolja pojedinaca doveli su nas do ovog gdje smo danas.

Velika Kladuša, 04.05.2017.

 Više u video prilogu;

PR Laburisti BiH