(VIDEO) RASIM KANTAREVIĆ – KOME, KADA, KAKO I POD KOJIM UVJETIMA JE HTUK “STARI GRAD” VELIKA KLADUŠA DAT U ZAKUP?

KOME, KADA, KAKO I POD KOJIM UVJETIMA JE HTUK “STARI GRAD” VELIKA KLADUŠA DAT U ZAKUP?