(VIDEO) RASIM KANTAREVIĆ – DOM NARODA PARLAMENT F BiH : Novi namet na “vilajet”

Usvajanjem Zakona o energetskoj efikasnosti stvaramo novu obavezu i dodatne troškove našim građanima, kod pribavljanja građevinske dozvole!