(VIDEO) MIRVET BEGANOVIĆ: ZBOG KOGA VLADA F BIH ODGAĐA PRIMJENU ZAKONA O SUZBIJANJU KORUPCIJE I KRIMINALA?

Zakon o suzbijanju korupcije i kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljen je u „Službenim novinama F BIH“, 23.07.2014. godine, a rok za njegovu primjenu trebao je biti početak 2015. godine.

Iako postoji zakon, koji bi trebao osigurati suzbijanje i sankcioniranje korupcije i kriminala, Vlada F BiH ponudila je Domu Naroda, Izmjenu navedenog zakona i to u dijelu koji derfinira rok primjene.

Novi rok, po prijedlogu Vlade, trebao bi biti 01.07.2017. godine, uz obrazloženje da dosadašnji rok nije dovoljan za osiguravanje materijalnih, tehničkih i infrastrukturnih kapaciteta.

Poslušajte video u prilogu…