VELIKA KLADUŠA: PAO BUDŽET, NAČELNIK NA ODLASKU!?

Blokada Općinskog organa uprave neminovna?!

Na danas održanoj 24. sjednici Općinskog vijeća Velika Kladuša nije prihvaćen Budžet za 2015. godinu. Shodno Zakonu o budžetima FBiH („Službene novine FBiH, broj: 102/13, 9/14 i 13/14), član 35. stav 7 obaveza donošenja budžeta je 31.03.. Ukoliko se Budžet ne usvoji do prethodnog datuma u skladu sa istim članom pomenutog zakona stav 8 znači da se neće nakon 31.03. izvršavati rashodi u bilo koju svrhu osim otplate duga sve dok se budžet ne donese.

„Nova“ većina pokazala ko je ustvari blokirao rad Vijeća u protekloj godini i zašto?

Scenaristi prošlogodišnjih situacija u kojoj je višemjesečno blokiran rad Vijeća su danas podržali Općinskog načelnika (SDA-4 vijećnika, DNZ-2 vijećnika, Klub nezavisnih vijećnika-Sead Okanović, Adnana Rizvić i Zlatan Holić, te A-SDA Fuad Sulejmanagić i Aida Delić). Isti su podržali rebalans Budžeta općine Velika Kladuša za 2014. godinu i na taj način ozakonili netransparentnost te preuzimanje obaveza na teret budžeta suprotno utvrđenoj namjeni i visini čime je u više navrata prekršen zakon.

SDA, A-SDA i DNZ kao koalicija profunkcionirali i na lokalnom nivou?!

Danas su građani Velike Kladuše imali priliku na djelu vidjeti saradnju stranaka SDA, A-SDA i DNZ-a BiH. Napominjemo da ove partije već čine većinu na Kantonalnom nivou a na lokalnom nivou funkcioniraju od 6. mjeseca 2014. godine.

Laburistička stranka BiH je i ranije ali i na javnoj raspravi upozorila Načelnika i ostale vijećnike na kršenje Zakona o budžetima FBiH, te da je također prekršen budžetski kalendar po kojem se priprema i usvaja budžet. Također smo svojim sugestijama ukazivali da budžet nema „razvojni“ nego „socijalni karakter“ što je Načelnik i pojedini vijećnici koji su mu dali podršku iskoristili da pošalju poruku kako su Laburisti protiv puteva i pijeska, cvijeća i gradske čistoće i sl. što je van svake pameti.

Pored toga isti se više trudio da vodi monologe putem Radio Velika Kladuša, zakupljujući prostor nastojeći oponašati stilove pojedinih istrošenih političara.

Interesantno je da su Vijećnici koji su bili u sklopu bivšeg Kluba „16“ a koji su dobili podršku na Lokalnim izborima 2012. godine zahvaljujući Fikretu Abdiću bili protiv Amandmana za poslovnu zonu Šumatačke luke i na taj način se usprotivili zapošljavanju i razvoju te pokazali da su im lični interesi ispred interesa građana.

Na današnjoj sjednici Načelnik je od strane Vijećnika KSPP-a Safeta Dautovića pozvan da iz moralnih razloga podnese ostavku.

Da li je Načelnik općine Velika Kladuša na odlasku?!

                                                                                                                                       PR Laburisti BiH