VELIKA KLADUŠA: „CAREVO NOVO RUHO“

„Carevo novo ruho“ je zabavna priča koja govori o ljudskoj taštini, strahu od istine, te o mudrosti, gluposti, prepredenosti, naivnosti, ali nesposobnosti. Podsjeća nas da ne treba zaboraviti na vječnu čovjekovu želju za položajem, materijalnim blagostanjem, ali i moći.

Kontekst ove priče može se staviti i u kontekst današnjeg vremena, tačnije dešavanja na području Općine Velika Kladuša, a ponajviše nakon održanog I dijela XXVII redovne sjednice Općinskog vijeća.

Poslovnikom su propisani odnosi između Vijeća i Općinskog načelnika, a najvažnije od njih je obveza podnošenja izvještaja o utrošku budžetskih sredstava, te izvještaja o radu Općinskog načelnika i službi Općinskog organa uprave.

Vijećnici, koji savjesno vrše svoju dužnost, a pogotovo oni, koji su ostali dosljedni vlastitog potpisa na Inicijativi za pokretanje postupka opoziva načelnika Općine Velika Kladuša, dali su svoja viđenja „uspješnosti“ ovog rukovoditelja Općinskog organa uprave, te njegov rad ocijenili NEGATIVNIM!

Nisu prihvatili Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01. do 31.12.2014. godine, Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01. do 31.03.2015. godine, Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave, te Izmjenu i dopunu Odluke o građevinskom zemljištu.

Budžetska sredstva (sredstva građana) troše se protuzakonito, Vijeće se ne izvještava o istom, ne čini se ništa što bi unaprijedilo rad Službi organa, iste nisu u funkciji građana, a da ne govorimo da do sada, Općinski načelnik nije nikad dostavio Izvještaj o svom (ne)radu!

Klub nezavisnih vijećnika Laburističke stranke BIH u proteklih godinu dana upoznavao je javnost o ovim problemima, predlagao je mjere, usvajao Zaključke, smjernice, Inicijative, no poboljšanja nije bilo, jer se ništa nije sprovelo!

Ono što se može zaključiti, protekla godina je bila u znaku borbe.

Sa jedne strane, za opstanak na poziciji načelnika, direktora javnih poduzeća ili javnih ustanova, dok je, s druge strane, borba usmjerena na spriječavanje davanja mogućnosti građanima da daju svoju ocjenu o uspješnosti ovih funkcionera.

Satirična priča sa početka ovog Osvrta sačinjena je od zanimljivih likova čija je uloga simbolična :

Car – vladar uljuljan u blagodati svog položaja,

Varalice – lukave osobe, koje su uspjele prevariti cara i njegove pomoćnike, s ciljem ličnog bogaćenja,

Dvorjani – skup, caru bliskih ljudi, koji iz bojazni za gubitak posla i plaće prihvataju sve da bi zadržali svoj položaj,

Puk – velika masa ljudi, koji se trgnu iz svijeta laži, kada netko kaže nešto drugačije,

Dijete – simbol iskrenosti, čistoće, materijalne neopterećenosti, pravičnosti i pravednosti.

Tko je tko, u kontekstu današnjeg vremena, procijenite sami, kroz diskusije vijećnika sa XXVII redovne sjednice Općinskog vijeća.

Jedno je jasno, NAČELNIK NEMA PODRŠKU U VIJEĆU, NEMA PODRŠKU GRAĐANA…

Ostaje nam da, kao i u priči „Carevo novo ruho“, pojavi se dijete i povikne : “Car je gol!“

PR LABURISTI BIH