U VRNOGRAČU HAIR ČESMA!?

U posljednjih nekoliko dana okupirali su nas problemom Hair česme, koja nije smjela predstavljati problem. Da ne bismo otvarali rane, koje su otvorene prije dvadeset godina, kratko i jasno naglašavamo da se ograđujemo od svih izjava i komentara po internet portalima od pojedinaca, posebno od ljudi koji nisu članovi naše političke partije. Jedan od osnovnih ciljeva Laburističke stranke jeste i zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao i socijalna pravda i društvena solidarnost, te na tragu toga ne možemo a da ne osudimo one koji krše pomenute ciljeve ili, ipak, da ne stanemo na stranu onih koji se drže istih, bez obzira kojeg životnog opredjeljenja bili.

Naglašavamo, jadna je svaka politička partija koja kao sredstvo manipulacije koristi vjeru (religiju), a još je jadnija SDA koja se naslađuje tuđom tragedijom i tugom da bi ostvarila svoje političke ciljeve. Isti takvi su samu namjeru izgradnje česme, koja je trebala biti simbol jedinstva i tolerancije, pretvorili u svoju nečasnu političku kampanju zaboravljajući na čast naša tri sugrađana, zaboravljajući na sve one moralne vrijednosti koje čovjeka čine čovjekom. Izražavamo iskreno saučešće njihovim familijama što su pojedinci, koji su direktno ili indirektno bili uključeni u ovaj projekat, nemilosrdno okaljali uspomenu na tri nedužna momka, koji su, u namjeri da podrže našu reprezentaciju i samu državu Bosnu Hercegovinu, izgubili svoje živote.

Nikad nismo bili protiv izgradnje Hair česme. Dali smo jasnu poruku da se ne može ignorirati volja građana Mjesne zajednice Vrnograč i da se treba provesti procedura u skladu sa Statutom Općine Velike Kladuše. Zaobilaženjem Mjesne zajednice Vrnograč prekršena su prava građana na Lokalnu samoupravu. Odgovornost za narušene međuljudske odnose, za sijanje mržnje i netrepeljivosti među građanima odgovornost snosi načelnik Općine Edin Behrić, „glumac“ Emir i politička partija kojoj on pripada, koja je u svemu tome propagirala samo sebe.

Nakon svega ostaje nejasno zašto na česmi nije stajao amblem Ljutih Krajišnika? Zašto Načelnik općine Velika Kladuša uporno odbija saradnju sa građanima, a isti su ga izabrali na izborima 2012.godine i zašto svjesno krši Statut Općine Velika Kladuša?

Općinski ogranak Laburističke stranke ovim Saopćenjem se ograđuje od cirkusa koji su nam priredili, a sve u cilju da nas politički diskreditiraju.