Skupština USK-a Mirvet Beganović Tema: prijedlog lokacije regionalne deponije SLUČAJ RIPAČ

Skupština USK-a Mirvet Beganović Tema: prijedlog lokacije regionalne deponije SLUČAJ RIPAČ

DEPONIJA U MZ RIPAČ – KRŠENJE PRAVA NA LOKALNU SAMOUPRAVU