Tok 23. Redovne Sjednice Skupštine USK

U tijeku je 23. redovna sjednica Skupštine USK. Gotovo dva mjeseca je prošlo od posljednjeg zasjedanja. Predložene tačke dnevnog reda naslućuju da je postignuta djelomična suradnja između vladajućeg NESa – SDP BIH sa SDA-om, no ne u korist građana i njihovih potreba.

Da bi sjednica dobila „na težini“ , dopunom je uvršten  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji u USK, uz obrazloženje da je isti neophodan i hitan za građane?!

Takvu kvalifikaciju nije dobio prijedlog o razmatranju izvještaja o izvršenju Budžeta za 2019.,2020. i 2021. godinu, jer ih Skupština do sada nije dobila, ni razmatrala.

Obrazloženje Kluba NES (ASDA) o „ne postojanju uvijeta da Skupština razmatra ozbiljne materijale“ najbolje opisuje situaciju u kojoj se nalazi zakonodavno tijelo Kantona. Zakoni koje je predlagala Vlada Mustafe Ružnića imaju zajednički cilj i misiju – razvlastiti Skupštinu o odlučivanju, te tu nadležnost neprikosnoveno predati Vladi.

Jednaka sudbina očekuje se i od Nacrta Zakona o koncesijama. Predmetnim Zakonom predviđeno je osnivanje Agencija za koncesije čijeg direktora će imenovati Vlada, smanjenje koncesijske naknade jedinica lokalnih samouprava za 10%,  te donošenje podzakonskih akata od strane Vlade bez suglasnosti Skupštine.

Umjesto uređenja oblasti koncesija i primjene važećih zakonskih propisa, kao i izvještavanja Skupštine o radu Komisije za koncesije, o stanju koncesionih dobara i financijskim učincima, Vlada upućuje NOVI Zakon u kojem će o svemu ista odlučivati.

Egzistencijalni problemi građana u sjeni su velikih apetita ASDA (NES), koji su u  sektaškom pohodu na Budžet i u kojima samo ONI imaju odlučujuću riječ.

Jednaka je situacija i sa zdravstvenim ustanovama na području Unsko-sanskog kantona.

Zdravlje i sigurnost građana taoci su stranačkih kadrova u upravljačkim strukturama javnih zdravstvenih ustanova, čija nestručnost, arogancija i ignoriranje dovode do sve veće stope smrtnosti korisnika zdravstvenih usluga, a bez ikakve odgovornosti ili sankcija.

Sa financijskog stajališta, takvim načinom kadroviranja i jačanja jedne ili dvije političke partije, uprave zdravstvenih ustanova žrtvovale su dva ili više sanitetska vozila po ustanovi, o kojima „kukaju“ iz godine u godinu.

O pogubnosti takvih politika po zdravlje i sigurnost građana, te posljedice deficita zadravstvenih radnika nisu našle adekvatno mjesto u predloženim programima rada za tekuću godinu, jer su iste napisali stranački postavljeni i podobni kadrovi.

Uvjereni da promjena u društvu kreće od nas samih, Laburistička stranka BiH nije dala podršku ni jednom predloženom materijalu sa dnevnog reda 23. redovne sjednice.

„Jedna od kazni za nesudjelovanje u politici jest da završite na kraju tako da vama vladaju nestručni.“ Platon

 

Edina Abdić Pleho

Zastupnica u Skupštini USK