OBAVIJEST ČLANOVIMA I SIMPATIZERIMA LABURISTA BIH U VEZI UPLATA ČLANARINA I DONACIJA

Povodom velikog broja upita o uplati članarina i donacija s ciljem podrške Laburističkoj stranci Bosne i Hercegovine ističemo slijedeće:

– Politička stranka shodno Zakonu o finansiranju političkih stranaka u BiH finansira se pored ostalog iz članarina i dobrovoljnih priloga/donacija pravnih i fizičkih lica.

– ČLANARINE se mogu uplatiti putem žiro-računa ili putem blagajne Centralnog ureda Laburističke stranke BiH. Visina članarine za članove Stranke a ovisno o materijalnom statusu i ličnom odabiru člana iznosi od 1,00 KM do 100,00 KM/mjesečno odnosno minimalno 12,00 KM/godišnje ili maksimalno 1.200,00 KM/godišnje.

– PRILOZI/DONACIJE se također mogu uplatiti putem žiro-računa ili putem blagajne Centralnog ureda Laburističke stranke BiH. Fizička i pravna lica mogu davati dobrovoljne priloge Stranci jednokratno ili više puta tokom kalendarske godine. Ukupan iznos donacije fizičkog lica (član ili simpatizer) u jednoj kalendarskog godini može iznositi do 10.000,00 KM, a ukupan iznos donacije fizičkog lica – člana u jednoj godini može iznositi do 15.000,00 KM. Kada su u pitanju pravna lica ukupan iznos donacije pravnog lica u kalendarskoj godini može iznositi do 50.000,00 KM.

Uplatu članarine ili donacije fizičko i pravno lice može izvršiti na žiro-račun Stranke otvoren kod UNICREDIT BANK DD broj: 338 510 222 678 5361 sa naznakom svrhe plaćanja ČLANARINA ili DONACIJA.

Svi oni koji dobrovoljno žele dati podršku Laburističkoj stranci Bosne i Hercegovine svoje članarine i donacije mogu uplatiti:

– žiralno, radno vrijeme Banke,

– putem blagajne Centralnog ureda Stranke od ponedjeljka do subote u vremenu od 09 do 17 sati, subota od 09 do 14 sati.

Svim članovima i simpatizerima se zahvaljujemo na dosadašnjoj podršci u radu Laburističke stranke BiH i pozivamo ih da u što većem broju podrže i budući rad Stranke.

PR Laburisti BiH