Tko namješta izbore u BiH?

Manipulacije sa biračkim spiskovima i zloupotrebom ličnih podataka i lažnih prijava za glasanje putem pošte izvan BiH ovih dana glavna su tema među građanima.

Nevjerovatna je činjenica da je do sada 95 građana (68 Laburistička stranka BiH + 27 u OIK Velika Kladuša) od ukupno 682 prijavljenih sa adresom prebivališta, u Velikoj  Kladuši, prijavilo zloupotrebu podataka i lažnu prijavu za glasanje putem pošte izvan BiH, a da sve institucije „šute“.

Izostala je reakcija najodgovornijih, u ovom slučaju  Centralne izborne komisije, koja je namjerno ili ne, potpuno zakazala.

Namjera je jasna, namještanje Općih izbora u Bosni i Hercegovini!

 Ostaje pitanje za koga se to čini?

Umjesto da se pokrene istraga i utvrdi tko je zloupotrebio kopije ličnih dokumenata i izvršio lažnu prijavu birača na adresama ljudi izvan BiH, na kojima u većini slučajeva uredno stoji ime i prezime osobe kod koje su prijavljene, o ovoj masovnoj pojavi svi šute, kako nadležne institucije tako i mediji.

Identitet počinioca je, uz minimum operativnog rada nadležnih institucija, vrlo  lako utvrditi. Ostaje pitanje zašto to NIKO ne čini.

Očito da je ova PREVARA unaprijed planirana i građani se već sada pitaju čemu održavanje izbora ako je sve unaprijed namješteno!

Laburistička stranka BiH je nakon brojnih prijava građana reagirala na način da je u medijskom predstavljanju naglašavala ovu pojavu zloupotrebe podataka, obratila se Centralnoj izbornoj komisiji, Državnoj agenciji za zaštitu i istrage  (SIPA), Agenciji za zaštitu podataka, međutim do sada nema nikakve reakcije.

 

Kandidat za Skupštinu USK-a

Rasim Kantarević