SRUŠILI SMO “RATNU” VLADU IZUDINA SARAČEVIĆA!

“Stranačka” kriza u SDA kulminirala je uvezivanjem dijela poslanika ovog Kluba i Kluba SBB-a s opozicijom od 10 zastupnika koju čine Laburistička stranka BiH, DF i SDP u namjeri rušenja Vlade Izudina Saračevića.

Izudin Saračević već duže vrijeme nema podršku zastupnika u Skupštini USK-a koji su ga na tu poziciju imenovali (SDA, A-SDA i DNZ) uslijed čega je blokiran rad Skupštine što je dodatno produbilo krizu i pogoršalo stanje na kantonu.

 

Izbjegavanjem obveze izvještavanja Skupštine o svom radu, netransparentno trošenje Budžetskih sredstava, stvaranje obveza kroz “stihijsko” zapošljavanje u već prekobrojnoj administraciji i izostanak konkretnih mjera i koraka u ekonomskoj stabilizaciji USK-a, samo su neki od razloga zbog kojih ova Vlada nije mogla opstati.

Izostala je politička odgovornost Izudina Saračevića.

Polazeći od činjenice da je stranka SDA na proteklim izborima dobila najveće povjerenje građana USK-a i imajući u vidu ranija iskustva o radu “tehničkih” vlada, Predsjedništvo Laburističke stranke BiH je donijelo Odluku o davanju podrške mandataru nove Vlade USK-a Huseinu Rošiću i ministrima koje je predložio. Na taj način smo spriječili eventualni kolaps USK-a u periodu u kojem bi trebala uslijediti konkretnija rješenja.

                                                                                                                                                                           PR Laburista BiH