DEMANTIJ LABURISTIČKE STRANKE BiH

Povodom neistinitog sadržaja teksta objavljenog na portalu “bos-petrovac.ba – Jedini bosansko-petrovački info portal“, u čijem naslovu je naznačen „navodni“ ekskluzivni razgovor sa gospodinom Fikretom Abdićem, Laburistička stranka BIH ulaže slijedeći

                                     D E M A N T I J

Portal pod nazivom „bos-petrovac.ba“ objavio je tekst pod naslovom“Ekskluzivno Fikret Abdić: Izudin Saračević me molio da ga zadržim na vlasti!“. U istom je naznačeno da je Fikret Abdić direktno kontaktirao novinara ovog portala što ovim putem u potpunosti demantiramo.

Nitko od pomenutih nije kontaktirao Fikreta Abdića, niti je isti odgovarao na novinarska pitanja i ostale upite novinskih agencija i portala, a posebno nije dao nikakvo ovlaštenje za davanje izjava za medije.

Navedeni tekst u potpunosti je neistinit, a za njegovo objavljivanje nije data suglasnost, što je u suprotnosti sa zakonskim propisima.

Služba za odnose sa javnošću Laburističke stranke BIH, jedina je ovlaštena za komunikaciju sa medijima, koji imaju interes razgovarati sa gospodinom Fikretom Abdićem, kandidatom za načelnika Općine Velika Kladuša. Svaki sadržaj koji se objavi bez suglasnosti Laburističke stranke BIH, njenih kandidata za Lokalne izbore 2016. ili izabrane zvaničnike predstavlja zloupotrebu imena stranke, kao i ličnih podataka njenih kandidata i izabranih zvaničnika.

S tim u vezi, Služba za odnose sa javnošću Laburističke stranke BIH će predmetni sadržaj, koji je u suprotnosti sa Kodeksom za štampu i online medije u BIH, prijaviti Sekretarijatu Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine, te očekuje da će isti poduzeti zakonom predviđene aktivnosti za uklanjanje neistinitog sadržaja.

Budući da predmetni portal ne posjeduje opće kontaktne podatke, Laburistička stranka BIH smatra da je riječ o namjernoj političkoj zloupotrebi s ciljem obmanjivanja javnosti, širenje neistina, kao i narušavanje ugleda stranke, njenih kandidata i izabranih zvaničnika.

Zlouporaba imena i prezimena osobe ili organizacije bez ishodovane suglasnosti za objavu predstavlja krivično djelo, te ćemo pokrenuti procese pri relevantnim institucijama u BiH u svrhu sankcionisanja počinioca, a u ovom slučaju, potpisnika navodnog intervjua S.B/Vknet, te portal „bos-petrovac.ba – Jedini bosansko-petrovački info portal“!

PR LABURISTA BIH