SANSKI MOST: EDINA ABDIĆ PLEHO UČESTVOVALA NA REGIONALNOM SASTANKU PREDSJEDAVAJUĆIH VIJEĆA OPĆINA USK

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizirala je regionalni sastanak predsjedavajućih općinskih/gradskih vijeća Unsko-sanskog kantona, koji se održao danas, 12. aprila 2016. godine, u Sanskom Mostu.

2013. godine, Inicijativu za sastanke ovog tipa predložila je predsjedavajuća Općinskog vijeća Velika Kladuša, Edina Abdić Pleho, a organizacija istih odvija se već treću godinu za redom u sklopu aktivnosti OSCE-a Misije u BIH – kancelarije u Drvaru.

Imajući u vidu da će u oktobru ove godine biti održani lokalni izbori, cilj sastanka je diskusija o primopredaji dužnosti između sadašnjeg i novoizabranog općinskog/gradskog saziva, sa akcentom na promociji etičkih principa u vrijeme predizbornih kampanja.

Nepoštivanje ustavnih, zakonskih i statutarnih odredbi, te datih nadležnosti općinskim/gradskim vijećima, a što je sveprisutno na području općina Unsko-sanskog kantona, bio je povod da učesnici današnjeg sastanka donesu nekoliko zaključaka, a najvažniji je već pokrenuta Inicijativa predsjedavajućih vijeća za izmjenom Zakona o lokalnoj samoupravi USK, s ciljem kvalitetnijeg definiranja nadležnosti , ali i uvođenja kaznenih odredbi i sankcija za ne poštivanje predstavničkog organa, kao najvišeg tijela vlasti u lokalnoj samoupravi i odluka koje isto donosi.

Po zaključku učesnika, domaćin za naredni regionalni sastanak predsjedavajućih i sekretara općinskih/gradskih vijeća bit će Općina Ključ.

PR LABURISTA BiH