Proizvodnjom dugova umjesto primarnih proizvoda uništena Tvornica stočne hrane

Cilj Federacije BIH, nakon što je preuzela upravljanje Agrokomercom, bio je isključivo stvaranje dugova!

Apetiti vlasti iz Sarajeva su bili nezasitni, pa ni proglašavanje ovog društvenog preduzeća u dioničko društvo nije bilo dovoljno da utoli njihovu glad za otimanjem. Rezultat je bio proces proglašavanja Agrokomerca državnom firmom. To ne bi bio problem da su nove vlasti nastavile proizvoditi sve one proizvode koji su Agrokomerc učinili poznatim širom svijeta, međutim njihov glavni cilj je bio proizvodnja dugova na račun punjenja vlastitih džepova.

Tada se krenulo u proces likvidacije, koji se u ovoj situaciji može tumačiti kao nastojanje političkog Sarajeva da uništi Agrokomerc jer je bio isuviše moćan privredni suparnik, odnosno ogromna smetnja njihovim kontraproduktivnim interesima.

Jedan od najvećih dokaza svemu navedenom je prodaja Tvornica stočne hrane u Polju, koja je prodana za 3 miliona maraka. Svakom razumnom čovjeku je jasno da je vrijednost takvog kompleksa daleko veća od pomenute cifre. Kako bi se umanjila vrijednost tvornice, išlo se na smanjenje, osim građevinske, i tržišne vrijednosti. Prvo je prekinuta proizvodnja jaja, brojlera i purana, koji su se proizvodili namjenski. Prekidom proizvodnje dobila se slika koja govori da tvornica više ne služi svojoj svrsi i kao takvu procjenitelji su je procijenili kao „jeftinu“.

Time je otvoren put brojnim protuzakonitim radnjama kojima smo i danas svjedoci. Strateškim parterima predstavljaju se firme koje su za revitalizaciju Agrokomerca po njihovom modelu izdvojili mizerne pare, u čemu prednjači AC Food.

Staviti na vagu i porediti Agrokomerc sa njegovom veličinom koju je dostizao u ona vremena i AC Food koji ne koristi mi minimalizam sadašnjih tehnoloških mogućnosti, ima li uopšte smisla?