PRIJAVA ZA OPĆE IZBORE U BOSNI I HERCEGOVINI

Prema Odluci Centralne izborne komisije BiH /CIK BiH/ o raspisivanju Općih izbora i  Upustvu o rokovima i redoslijedu aktivnosti za Opće izbore, prema kojem svi politički subjekti moraju podnijeti prijavu za ovjeru učešća na izborima Centralnoj izbornoj komisiji BiH /CIK BiH/, najkasnije do 25. maja 2018. godine, Laburistička stranka BiH izdaje slijedeću

OBAVIJEST ČLANOVIMA I SIMPATIZERIMA

Obavještavamo  članove i simpatizere da mogu dati potpis podrške za Prijavu Laburističke stranke BiH za predstojeće Opće izbore u Bosni i Hercegovini, svakim danom (uključujući i dane vikenda) od 09.00 do 16.00 sati, u Centralnom uredu stranke, na adresi Ibrahima Mržljaka br.84 u Velikoj Kladuši, u periodu od petka, 11. maja  do ponedeljka 21.maja 2018. godine.

Prema Odluci Centralne izborne komisije BiH /CIK BiH/ o raspisivanju Općih izbora, propisano je  Upustvo o rokovima i redoslijedu aktivnosti za Opće izbore, prema kojem svi politički subjekti, moraju podnijeti prijavu za ovjeru učešća na izborima Centralnoj izbornoj komisiji BiH /CIK BiH/,  najkasnije do 16.00 h, 25. maja 2018. godine.

Pored osnovnih dokumenta o pravnom statusu Stranke, utvrđenog iznosa novčane takse, neophodno je prikupiti i određen broj potpisa podrške za ovjeru stranke kao učesnika na izborima 2018.godine.

Potpise podrške moguće je dati i našim aktivistima po podružnicama. Pozivom na broj 061 810 029, u svakom trenutku možete provjeriti tko od naših aktivista obrađuje teren na kojem se vi nalazite.

Za sve ostale informacije, a vezano za Opće izbore 2018. godine možete dobiti u Centralnom uredu stranke, od naših aktivista na terenu, kontaktom na našoj službenoj web i fb stranici ili na, gore navedeni, broj telefona.

Poveznica:

 Pravilnik_o_prijavi_politickih_stranaka_2018-bos.PDF

PR LABURISTI BIH