INICIJATIVA LABURISTIČKE STRANKE BIH ZA IZMJENU ZAKONA O AZILU

Zbog pasivnosti nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini u rješavanju problematike migracija i činjenice da se ne mogu adekvatno uhvatiti u koštac sa aktualnim povećanim prilivom  migranata na našim prostorima, a prvenstveno zbog zaštite građana, Laburistička stranka Bosne i Hercegovine izdaje slijedeću

OBAVIJEST ZA JAVNOST I MEDIJE U BIH

Laburistička stranka BiH obavještava građane i javnost da je početkom 2018. godine alarmirala sve institucije u Bosni i Hercegovini, koje su nadležne za rješavanje migracionih pitanja i zatražila hitno postupanje istih povodom povećanog priliva migranata, naročito na području Unsko-sanskog kantona.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Ministarstvo sigurnosti BiH  i Služba za poslove sa strancima u BiH svojom pasivnošću i neaktivnošću jasno su dale do znanja građanima i javnosti, da nisu u mogućnosti adekvatno se uhvatiti u koštac sa navedenom problematikom.

Laburistička stranka BiH prepoznala je da postojeći Zakon o azilu u BiH i Akcioni plan operativnog djelovanja u slučaju masivnog priliva migranata /izbjeglica u BiH, koji datiraju iz 2016. godine, neprimjenjivi su u praksi, te su sa njima data veća prava strancima u odnosu na  državljane Bosne i Hercegovine.  

Sa ciljem donošenja adekvatnog zakonskog okvira za rješavanje problematike s kojom se suočavamo, Laburistička stranka BiH uputila je Inicijativu za izmjenu Zakona o azilu po hitnom postupku prema Vijeću Ministara BiH i Parlamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu da Laburistička stranka BiH nema zastupnika u Parlamentanoj skupštini Bosne i Hercegovine, ovim putem  pozivamo  sve političke partije koje participiraju u istoj, da prepoznaju ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo, te da daju svoj doprinos u kreiranju kvalitetnog zakonskog okvira, koji će zaštititi  građane Bosne i Hercegovine od nepoželjnih posljedica.

PR LABURISTA BIH