SKANDALOZNO: PRIJAVA SIPI REZULTIRALA NAPADIMA NAČELNIKA OPĆINE NA IZABRANE DUŽNOSNIKE I UPOSLENIKE ORGANA UPRAVE ČLANOVE LABURISTIČKE STRANKE BIH

Nakon što je na web stranici objavljeno da je Laburistička stranka BIH podnijela prijavu SIPI protiv Edina Behrića i još 6 lica, aktualni načelnik „nasrnuo“ je na uposlenike Općinskog organa uprave, koji su članovi Laburističke stranke, kao i na Predsjedavajuću vijeća,  upućujući upozorenja i Opomene. 

Zadnji takav slučaj desio se danas, kada je poslao Opomenu Predsjedavajućoj vijeća da ukoliko se bude nalazila u kancelarijama uposlenika Organa uprave da će pokrenuti displinske mjere i postupke protiv ti istih uposlenika.  

Tekst Opomene objavljujemo u cjelosti.  (klikom otvarate dokument)

Jedan od zadataka Predsjedavajuće jeste da vodi brigu o odnosima i suradnji Vijeća, Općinskog načelnika,  i sa drugim općinskim organima i institucijama. Opomena da se zabranjuje komunikacija sa ostalim državnim služebenicima, znači da se onemogućava rad Vijeća i njegovih izabranih dužnosnika. 

Izricanje ovakvih Opomena, zaključavanje pečata Vijeća, nenajavljeni upadi u kancelariju Predsjedavajuće, usmeno upućene prijetnje, otuđenje službenog vozila Vijeća, praćenje kretanja Predsjedavajuće, krivična su djela i za njih je predviđena kazna od 5 do 10 godina zatvora. 

Oblik ovakvog uznemiravanja definira se kao mobbing prema uposlenicima, ali isto tako potvrđuje da aktualni načelnik uporno i u kontinuitetu vrši pritisak na Općinsko vijeće, pojedine vijećnike i Predsjedavajuću vijeća i da „smatra“ kako tako „poštuje“ zakone, na koje se u zadnje vrijeme poziva.  

Laburistička stranka BiH će učiniti sve zakonom dozvoljene aktivnosti u cilju zaštite građana, svojih članova i izabranih dužnosnika na svim nivoima vlasti. 

 

PR Laburista BiH