LABURISTIČKA STRANKA BiH PODNIJELA PRIJAVU AGENCIJI ZA ISTRAGU I ZAŠTITU (SIPA) PROTIV AKTUALNOG NAČELNIKA OPĆINE VELIKA KLADUŠA I JOŠ 6 LICA!

Laburistička stranka BIH podnijela je Prijavu Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), Kriminalističko – istražnom odjelu, a protiv 6 lica, na čelu sa aktualnim načelnikom Općine Velika Kladuša,  Edinom Behrićem.

Upravljanje javnom imovinom- imovinom Općine, prvenstveno Budžetom i zemljištem u vlasništvu Općine, svedeno je na nekoliko lica, koja svjesno prekoračuju svoje ovlasti,  krše Ustavne i zakonske propise, misleći pri tom, da im je data politička podrška od strane SDA,  A SDA  i DNZ BIH dovoljna da ih „pokrije“ u navedenim radnjama, i to:

 – Raspodjela budžetskih sredstava isključivo po ključu stranačke podrške (SDA, A-SDA I DNZ BIH) aktualnom načelniku Općine Velika Kladuša,

– Ne dostavljanje Izvještaja o utrošku budžetskih sredstava,

– Samoincijativno i protuzakonito vršenje izmjena i dopuna Budžeta Općine za 2015. godinu, bez Općinskog vijeća,

– Protuzakonito raspisivanje javnog poziva za odabir najpovoljnijih banaka za dugoročno zaduženje Općine,

– Zakonom ne utemeljeno određivanje asfaltiranja putnih pravaca,

– Protuzakonito dodjeljivanje Ugovora za izvođenje radova asfaltiranja i održavanja gradskih ulica i nekategorisanih cesta,

– Uzurpacija JKUP „Komunalije“ i njegovih kooperanata za izvođenje radova na privatnim investicijama načelnika Općine i njegovog savjetnika koji je i ujedno član Nadzornog odbora JKUP “Komunalije”,

– Odobravanje i poticanje bespravne gradnje na općinskom zemljištu,

– Protuzakonito otuđenje/krađa općinske imovine.

Više od godinu dana, Laburistička stranka BIH, putem izabranih dužnosnika, vijećnika, poslanika u Skupštini USK, zastupnika u Parlamentu F BIH, kao i delegata u Domu naroda Parlamenta F BIH, isticala je, argumentirala i oštro se protivila načinu rukovođenja Općinskim organom uprave,a posebno,  imovinom u vlasništvu Općine i utrošku budžetskih sredstava od strane Općinskog načelnika i Službi ovog organa.

Gotovo dvije godine aktualni načelnik Općine Velika Kladuša i političke partije koji podržavaju njegov rad zloupotrebljavaju vlastiti položaj, rukovodeći se samo i isključivo pribavljanju lične imovinske koristi, a na štetu građana i imovine u vlasništvu Općine.

Budžet Općine Velika Kladuša koristi se samo i isključivo po „željama“ aktualnog načelnika ili onih političkih partija, koje podržavaju Načelnika, a samim tim podržavaju i kršenje zakonskih propisa.

Poseban segment zloupotrebe položaja i prekoračenja ovlaštenja, kao i grubog krženja zakona vidljiv je kroz bespravno izgrađeni objekat investitora Babić Ferida (BF Komerc), na adresi I muslimanske brigade, Polje. Uzurpacija i otimanje općinskog zemljišta izvršeno je u suradnji sa načelnikom i Službama ovog organa, u kojem se takav čin predstavlja, kao prijeko potrebna investicija u našoj Općini. 

Vijećnici, poslanici, zastupnici i delegati argumentirano su citirali odredbe Ustava i zakona BIH koji se kontinuirano krše, a kada je u pitanju izvršna vlast u Općini Velika Kladuša. S tim u vezi, blagovremeno su informirane nadležne institucije, poput: Općinskog pravobranilaštva, Tužilaštva USK, Ministarstva finacija USK, Ministarstva financija F BIH, Ministarstva pravosuđa i uprave USK, Ministarstva pravde F BIH, Ureda za reviziju institucija u F BIH i dr. 

No, reakcije nadležnih institucija, a koje su najviše zadužene da štite javnu imovinu, ali i da prate sprovedbu zakonskih propisa, izostale su.

Laburistička stranka BIH zalaže se za vladavinu prava, te s tim u vezi podnijela je navedenu Prijavu Državnoj agenciji za istrage i zaštitu na nadležno postupanje!

 

                                                                                         PR Laburisti BiH