Povodom 8. Marta, Laburistička stranka BIH organizirala je okrugli stol na temu „Položaj žena u ekonomskom, političkom i društvenom životu“!

Povodom 8. marta, Laburistička stranka BIH organizirala je okrugli stol na temu „Položaj žena u ekonomskom, političkom i društvenom životu“!

Međunarodni dan žena – ili kod nas popularno zvani ‘Osmi mart’, svake godine slavi žene i njihova ostvarenja u svim mogućim područjima života, a njime se ujedno svake godine traže jednakost i uvažavanje.

Laburistička stranka, jedini je politički subjekt u Bosni i Hercegovini koji je kroz dosadašnji politički rad, na konkretan način, pokazao otvorenost u ispunjavanju međunarodnih normi o ulozi žena u političkom, ekonomskom i društvenom životu, a o tome najbolje svjedoči zastupljenost i angažman žena u rukovodnim i drugim organizacijskim strukturama stranke, ali i u predstavničkim, zakonodavnim i izvršnim organima vlasti na području F BiH.

 

Tema okruglog stola bila je prilika da se prisjetimo velikih dostignuća, koje su žene postigle kroz povijest u borbi za jednakost i ravnopravnost u svim sferama života, ali i da upozorimo na današnje statističke pokazatelje, kako u svijetu , tako i u Bosni i Hercegovini, o prisutnim kršenjima tih prava, nejednakosti u vrednovanju efektivnih radnih sati (plaća), prava iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite (porodiljne naknade), sveprisutnih oblika zlostavljanja, nedovoljnih pravnih propisa u vidu zaštite istih.

 

Danas je u Bosni i Hercegovini sveprisutno uskraćivanje prava i slobode odlučivanja žena u aktivnim društveno-političkim tokovima s jedne strane, te prešućivanje javnosti o diskriminacijskom odnosu s kojim se žene svakodnevno suočavaju u svim sferama njihovog života.

 

Rijetko se zauzimaju konkretni stavovi u pogledu sprečavanja kršenja prava žena iz radnog odnosa. Jedan od primjera jeste i kašnjenje isplata porodiljnih nakanada. Pa je tako Unsko-sanski kanton porodiljama sa područja općine Velika Kladuša dužan 700 000 KM. Žene u radnom odnosu svakodnevno se suočavaju sa pritiskom poslodavaca o njihovom pravu na trudnoću, a nerijetko i otkazima, kada do trudnoće i dođe.

 

Ovo je samo jedan od primjera kako predstavnici vlasti u BiH „zagovaraju“ ravnopravnost i poštivanje osnovnih ljudskih prava, a takvih primjera je mnogo.

 

Laburistička stranka BiH je primjer apsolutne primjene međunarodnih normi o položaju i ulozi žene u njenim strukturama, pa je tako i radni angažman žena u stranci jednako prisutan u oblastima gospodarstva, socijalne i zdravstvene zaštite, prostornog uređenja i građenja, obrazovanja, prava, sporta i kulture.

 

Laburistička stranka BiH će u skladu sa Programskom platformom nastaviti zagovarati princip demokratskog jedinstva u svim oblastima života na tlu BiH, što znači poštivanje slobode mišljenja, izražavanja i izbora, međusobnog uvažavanja, jednake mogućnosti napretka u poslovnom životu, jednake plaće i ravnomjernu zastupljenost u politici i biznisu.

 

Zaključak sa održanog okruglog stola je : Jednaka prava, jednake mogućnosti, znači napredak za sviju!

08.03.2018. godina, Velika Kladuša

 PR Laburisti BiH