POMOĆ MIGRANTIMA OSIGURANA ODLUKOM NAČELNIKA FIKRETA ABDIĆA, A NE MINISTARSTVA!!!

Povodom objavljenog priloga u emisiji FTV-a, „Federacija danas“, od 17.05.2018. godine i članka dnevnog lista Oslobođenje, pod naslovom „U Krajini počelo preseljenje migranata“, od 18.05.2018. godine, a u cilju istinitog informiranja javnosti, Općinski načelnik Fikret Abdić izdaje slijedeći

 

D E M A N T I J

 U prilogu emisije FTV-a „Federacija danas“, od 17.05.2018. godine i u članku dnevnog lista Oslobođenje, od 18.05.2018. godine, navedene su  neistinite informacije da je ministar sigurnosti BiH, Dragan Mektić boravio u Velikoj Kladuši, razgovarao sa predstavnicima Općine Velika Kladuša i dao preporuku za izmještanje privremenog šatorskog naselja u parku u Velikoj Kladuši, koju u potpunosti demantiramo.

Općinski organ uprave, Zdravstveni savjet Općine, Općinsko vijeće i zastupnici Laburističke stranke BiH na višim nivoima vlasti su početkom februara 2018. godine uputili Zahtjeve nadležnim institucijama, a posebno Ministarstvu sigurnosti BiH, za hitno postupanje u pogledu migrantske krize s kojom se suočavaju građani i općinske vlasti Velike Kladuše, ali do danas nije došao nikakav odgovor.

Izostanak reakcije u smislu nadležnog postupanja upućenim zahtjevima rezultirao je podnošenjem Inicijative za sazivanje tematske sjednice Parlamenta Federacije BiH od 16. aprila 2018. godine, te Inicijativom za izmjenu Zakona o azilu Parlamentarnoj skupštini BiH od 07. maja 2018. godine, od strane Laburističke stranke BiH. Na dostavljene Inicijative još nema nikakvog odgovora.

Budući da su se nadležne institucije, uključujući Ministarstvo sigurnosti BiH oglušile na upućene zahtjeve, urgencije i Inicijative, 16. maja 2018. godine, u jutarnjim satima, Općinski načelnik Fikret Abdić naložio je postupanje u skladu sa općinskom Odlukom o komunalnom redu, te odredio lokaciju za privremeni smještaj migranata. Putem javnih komunalnih poduzeća obezbjeđeni su mobilni sanitarni čvorovi, tuševi i struja, kako bi migrantima osigurali osnovne higijenske uvjete.

Slijedom Odluke Općinskog načelnika, 17. maja 2018. godine uslijedilo je izmještanje migranata iz parka ORB 7 SEKRETARA SKOJ-a na novi lokalitet u naselju Trnovi.

Aktivnosti oko privremenog zbrinjavanja migranata i osiguranje minimalnih higijenskih uvjeta isključivo su realizirani temeljem Odluke Općinskog načelnika i financirani su sredstvima  Budžeta Općine Velika Kladuša za 2018. godinu, a nikako instrukcijama ili preporukama predstavnika Ministarstva sigurnosti BiH, kako se u prilogu navodi.

Koristimo priliku da pozovemo nadležne institucije na ozbiljnost i URGENTNO donošenje adekvatnih mjera, kako bi zaštitili sigurnost naših građana, ali i lica  koje trenutno borave na području Općine Velika Kladuša.

 

     OPĆINSKI NAČELNIK

     Fikret Abdić, dipl.ing.