Oni znaju da “Sto puta izgovorena laž postaje istina”, zato uvijek provjerite ono što vam govore!

Na 5. Izvanrednoj sjednici Skupštine USK-a raspravljalo se o Odlukama o smjeni Predsjedavajućeg Skupštine i njegovog zamjenika. Rasprava o tim Odlukama iskorištena je za analizu INICIJATIVE o smjeni Premijera USK-a, Hamdije Lipovače.

 

Razumljivo je da se oni koji su predmet smjene protive tom činu ali je u najmanju ruku čudno da od 16 potpisnika Inicijative za smjenu Hamdije Lipovače samo se ime Elvire Abdić Jelenović nađe na internet portalima s ciljem obmanjivanja onog dijela javnosti kod kojeg uživa povjerenje.

 Šefik Veladžić ( S BiH ) je povodom činjenice da je Elvira Abdić Jelenović potpisala Inicijativu sa smjenu i što je za njega osobno neprihvatljivo da bilo koji pripadnik V Korpusa razgovara ili veže dogovore s nekim ko ima kakvu vezu s AP ZB, izjavio „Morate razmišljati i o onima koji još kosti svoje djece nisu našli, a nalaze se na području općine Velika Kladuša“.

Replika na tu izjavu, koju u cijelosti prenosimo sa stenograma sjednice, koristi se kao sredstvo manipuliranja osjećajima obitelji stradalih pripadnika Narodne odbrane APZB.

Radi objektivnog i istinitog informiranja javnosti objavljujemo:

Gospođa Elvira Abdić Jelenović, repliku ima.

Poslanica Elvira Abdić Jelenović:

Pa prvo želim, žao mi je što gospodinu Nerminu Bećirbegoviću, inače u ovih tri godine koliko smo u Skupštini nisam baš nikad replicirala. Ali vezano za ovo što kaže da može se desiti da ćemo imati goru Vladu nego što imamo ovu. Ja iz toga isčitavam da pokušava se na neki način nama kao poslanicima staviti određena krivnja za neku radnju koju mislimo ovdje učiniti. Pa želim reći da onoga dana kad je gospodin Lipovača postao Premijer ovog kantona, ja sam se iskreno nadala da sve ono što je on rekao u svom ekspozeu, da će on to i realizirati. Nisam imala razloga da mu nevjerujem. On je to tako rekao pun sigurnosti i vjere u tome da ćemo biti svi jednaki i sve što nam je obećavao, ja čuvam taj ekspoze. To se nije desilo. I ukoliko, imamo još vrlo malo do kraja ovog mandata, ukoliko se stvari mogu na kantonu, ne popraviti, nego zaustaviti da se dalje ne urušavaju, ja sam za to da se to pokuša. I otvoreno kažem da ću prilikom tog glasanja, ja i gospodin Mirvet Beganović, glasati za nepovjerenje Vladi. Ovdje je rekao gospodin Hadžipašić i uputio gospodinu Kamberu: „Elvira Vas nije izdala“. Ja hoću i radi javnosti da kažem da sam poslanik u Skupštini Unsko – sanskog kantona, tako sam i pozdravila gospodina Mirzu Sadikovića kad sam danas dolazila u Skupštinu, da sam odgvorna za odluke koje donosim, da smatram da to što smo ja i gospodin Mirvet Beganović stali uz ovu Odluku da ćemo podržati promjenu Predsjedavajućeg i zamjenika Predsjedavajućeg Skupštine i izglasavanje nepovjerenja Vladi, da smo to uradili zato što smatramo da ova situacija na kantonu nije dobra i da način vladanja ovim kantonom nije dobar. To kako će i neko drugi predstavljati određenim populacijama je li to dobro ili nije, ja nisam kuga i nisam zarazna bolest. Ja sam to što jesam i onaj ko se stidi sa mnom biti ne mora se družiti, jer ja isto tako biram sebi i prijatelje, biram sebi i poslovne partnere i političke partnere. Prema tome, naša je odluka odgovorna. Ona se može nekome sviđati ili ne sviđati, ali ona će biti ovakva kako smo to rekli. Da li je ko i gdje u koaliciji, u ovih potpisa u koje svi sumnjate, oni postoje. Ime moje i Mirveta Beganovića su prva imena na tom zahtjevu. Tako da nebi bilo dileme hoće li ili nećemo. Znači, hoćemo. Mi smo svjesno stavili potpis na taj zahtjev.

Zahvaljujem.

Zahvaljujem se. Gospodin Šefik Veladžić ima repliku.

 

Poslanik Šefik Veladžić:

Pa dobro, kako odmiče ova rasprava mislim da dobijamo jasniju sliku. Očito se vidi ko je selektor ove reprezentacije nove, ko je kapiten i ko predvodi ovu ekipu u budućnosti. To je jasno sad kazano od kolegice Abdić. I zaista, ukoliko ste spremni na to, ja vam čestitam. Ali morate razmišljati i o onima tamo, 3000 poginulih i onima ranjenima. I o njima morate razmišljati. Morate rzmišljati i o onima koji još kosti svoje djece nisu našli, a nalaze se na području općine Velika Kladuša.

Zahvaljujem se. Gospođa Elvira Abdić Jelenović, replika.

 

Poslanica Elvira Abdić Jelenović:

Ne, ne. Želim reći i ovo mi je drago da je gospodin Bećirbegović pokrenuo, jer i zbog javnosti to moram reći. Kao prvo, najteže u mom političkom radu mi je palo što sam morala na bilo koji način replicirati ili stati protiv gospodina Hamdije Lipovače. Prvo zato što su naši obiteljski odnosi bili dublji nego što su bili prema bilo kome ko je obnašao vlast u Unsko – sanskom kantonu. I to datira ne onako kako novinari znaju reći od porodice Pozderaca, nego datira od mog dida i od njegovog dida, koji su bili nerazdvojni prijatelji. To mi je žao što je to tako moralo biti. Jučer sam na sjednici Doma Naroda rekla da bih bila najsretnija da je stranka koja ga je predložila za Premijera Unsko – sanskog, Vlade Unsko – sanskog kantona, da je ona podnijela zahtjev i da ga je zamijenila. Da to nismo morali mi učiniti. Bez obzira na ono sve što je on izgovorio u javnosti i što nikada neće moći više promijeniti, niti izbrisati. Druga stvar, što se tiče Fikreta Abdića i tome da je on nekome nešto naredio. Ja moram reći da u Krajini postoji jedna stvar koja se mora promijeniti. Ne radi mene, nego radi ostalih žena koje se budu javljale u politici. Ja sam Elvira Abdić Jelenović, osoba, formirana ličnost, koja sam izabrana za zastupnika u ovoj Skupštini i u Domu Naroda. Razmišljam svojom glavom, ponašam se vrlo odgvorno, racionalno i nastojim da dam svoj doprinos u političkom životu Bosne i Hercegovine, na način da to bude država kojom ćemo se svi ponositi. Ovdje se pokušava stalno vraćati, kao što je gospodin Veladžić rekao, na neku prošlost. Odgovorno tvrdim, za vrijeme rata nisam kročila svojom nogom na tlo Bosne i Hercegovine, nego sam to uradila dvanaest godina poslije. Ne vjerujem da ću morati slušati ostatak svoga života o nekim kostima koje su ostale u Velikoj Kladuši, jer to nije istina. Svima je poznato da je za ratni zločin za autonomiju samo kažnjen Fikret Abdić na dvadeset godina zatvora. Ali ne zbog toga što su nečije kosti tamo ostale, nego zbog toga što je protivno Ustavu formirao autonomnu pokrajinu zapadna Bosna. Pročitajte tu presudu i vidjećete da tu nema nikakvih mrtvih i da nema nikakvih kostiju. I vrijeme je da prestanete da to uvijek redate na našu adresu. Ja sam se, očekivala sam i zato sam htjela da prvi potpis na ovom potezu politčkom bude moj i od Mirveta Beganovića. Cijela se Bosna trudi oko toga da pomiri Krajinu, jer su ljudi podijeljeni, jer je podjela tako duboka. Ako potpis Mirveta Beganovića i mene, ispred poslanika SDA u ovoj Skupštini nije znak neke pomirbe ili spremnosti na razgovor i na to da na pravi način analiziramo stvari u prošlosti…

(PREKINUTA REPLIKA)

 

Predsjedavajući Skupštine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadžipašić:

Isteklo vrijeme za repliku.

 

Poslanica Elvira Abdić Jelenović:

…i da krivce i s jedne i s druge strane kazne i smjeste se tamo, da ne učimo pogrešnu povijet, ja onda ne znam što više treba ovoj javnosti.

(PREKINUTA REPLIKA)

 

Predsjedavajući Skupštine Unsko – sanskog kantona, Admir Hadžipašić:

Isteklo Vam je vrijeme.

 

Poslanica Elvira Abdić Jelenović:

Dokle će tražiti. Evo završiću. Dokle će tražiti daljnje razloge za neke podjele. To Unsko – sanskom kantonu ne treba. Jer ono kako je Juka rekao, mi imamo i prečih pitanja od toga ko će biti na vlasti. Ovdje se radi o tome da imamo veliki problem i da taj problem trebamo riješiti svi zajedno.

 

Zahvaljujem.