Načelnici u mandatu – vijećnicima prestao mandat

 

Visoki predstavnik u BiH nam je rastumačio kako tretirati vrijeme od prestanka mandata sadašnjih vijećnika Općinskih vijeća i Načelnika općina do imenovanja novih.

Citiramo: „Načelo kontinuiteta obnašanja javne funkcije koja se primjenjuje u ovom slučaju proizlazi iz činjenice da funkcioniranje izvršne vlasti i vršenje njenih funkcija u jedinicama lokalne samouprave moraju biti neprestano osigurani.“

Zasigurno će se Kladuščani prisjetiti vremena kad je općina Velika Kladuša ostala obezglavljena slučajem „kindepovanja“ Općinskog načelnika, 18.06.2020. i prisilne zabrane, gotovo dvomjesečnog, imenovanja zamjenika izvršne vlasti što je narušilo princip na koji upravo ukazuje Visoki predstavnik.

Danas nam to može samo dati dodatnu sliku o kreatorima ovakvih i sličnih situacija koji pod naglaskom doktorskih disertacija, zapravo, urušavaju pravni poredak BiH.

Iz stava Visokog predstavnika upućenog Centralnoj izbornoj komisiji s veseljem izdvajamo konstataciju da je mandat vijećnicima u općinskim i gradskim vijećima prestao!

Za Veliku Kladušu to znači spas od daljnjeg urušavanja svega onog što smo velikim odricanjem, radom i zalaganjem u svim sferama društvenog, ekonomskog, kulturnog i političkog života postigli u proteklom mandatu.

S današnjim danom novoformirana općinska većina, nastala kao produkt napuštanja načela i politike Laburističke stranke od strane vijećnika Fikreta Bašića, Asmire Ćerimović i Sabahudina Omeragića, ne može više nanositi štetu građanima općine Velika Kladuša.

Štete koje su do sad prouzročili su ogromne ali veseli nas spoznaja da će ta antirazvojna i destruktivna platforma koju zagovaraju sa ujedinjenim strankama i strančicama imati priliku biti ocjenjena od građana i to već u nedjelju, 15.11.2020.godine.

 

 

Predsjednica Laburista BiH

Elvira Abdić Jelenović, mag.aedif.

 

Dana, 02.11.2020.