Muharem Ćerimović – diskusija na vijeći održanom 18. 12. 2014. godine