Fikret Bašić – diskusija na vijeću održanom 18. 12. 2014. godine